Programma Beleidsbepalend Orgaan

De mediawet schrijft voor dat elke lokale omroep dient te beschikken over een Programma Beleidbepalend Orgaan (PBO) ofwel een programmaraad.
Het PBO bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende stromingen uit de plaatselijke samenleving of uit mensen die op een specifiek maatschappelijk gebied over kennis en expertise beschikken.
Het PBO wordt door de gemeente geïnstalleerd en ziet er op toe dat de omroep het programmabeleid op correcte wijze uitvoert.
Heeft u wat te vragen of te melden aan het PBO dan kunt u dit mailen aan secretaris PBO

Overzicht leden van het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO)

Voorzitter L. van Halm
Maatschappelijke Zorg, Ouderen en Welzijn A.Bulté
Cultuur en Kunst P. Kaptein
Werknemers L. van Halm
Werkgevers J. van der Perk
Natuur en Milieu L. den Ouden
Etnische en culturele minderheden vacant
Religie/Kerken R. den Engelsman
Mantelzorg V. de Waard


PBO leden Papendrecht

Informatie over het Programma Beleidsbepalend Orgaan vind u op de website van Commissariaat voor de Media.