Programma Beleidsbepalend Orgaan

De mediawet schrijft voor dat elke lokale omroep dient te beschikken over een Programma Beleidbepalend Orgaan (PBO).
Het PBO bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende stromingen uit de plaatselijke samenleving of uit mensen die op een specifiek maatschappelijk gebied over kennis en expertise beschikken.
De samenstelling van het PBO wordt door de gemeenteraad getoetst  en het PBO ziet er op toe dat de omroep het programmabeleid op correcte wijze uitvoert.
Heeft u wat te vragen of te melden aan het PBO dan kunt u dit mailen via info@rtvpapendrecht.nl 

Overzicht leden van het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO)

Voorzitter vacant
Maatschappelijke Zorg, Ouderen en Welzijn A.Bulté
Cultuur en Kunst vacant
Werknemers L. van Halm
Werkgevers J. van der Perk
Natuur en Milieu L. den Ouden
Etnische en culturele minderheden vacant
Religie/Kerken R. den Engelsman
Mantelzorg V. de Waard

 


PBO leden Papendrecht

Informatie over het Programma Beleidsbepalend Orgaan vindt u op de website van Commissariaat voor de Media.