Peter de Liefde: Open haard

0
298
Foto: RTV Papendrecht

U heeft het vast gehoord: de televisiezender SBS6, normaal het toonbeeld van stompzinnig amusement, laat op Eerste Kerstdag tussen 18:30 uur en 22:30 uur alleen maar een gezellig haardvuurtje zien. Volgens SBS is dit ab-so-luut niet omdat dat lekker goedkoop is, maar wel “om iedereen te inspireren om meer op elkaar af stemmen en aandacht voor elkaar te hebben tijdens de feestdagen.” Ze bedoelen eigenlijk dat er dan toch geen hond kijkt, maar ze hebben het een beetje lekker verpakt.

Hoewel ik me afvraag of ze niet beter het beeld gewoon die paar uur op zwart kunnen zetten, begrijp ik alle cynische reacties op sociale media niet, want Ik vind het opmerkelijk nieuws en ik krijg er een blij gevoel van. Het heeft iets tegendraads, iets moedigs. Want, gek genoeg, gaan we er blijkbaar tegenwoordig van uit dat er altijd televisie is. En op alle zenders.

In feite is dit bericht vergelijkbaar met de mededeling van de baas van een ijssalon die zijn personeel naar huis stuurt omdat het slecht weer wordt. Of de zon die zegt: “Luister eens mensen in Nederland, vanmiddag zitten jullie toch allemaal naar Max Verstappen te kijken, ik schijn vanmiddag even een paar uur niet. Is toch verspilde energie.” Niks mis mee, met zo’n besluit.

Laten we dit eens door trekken. Zijn er andere dingen die altijd beschikbaar zijn maar die we bij wijze van experiment even kunnen uitschakelen op Eerste Kerstdag? Autoverkeer? Zou best kunnen tussen 18:30 uur en 22:30 op kerstavond. Iedereen zit dan toch al bij de open haard van SBS6 te ganzenborden of te sjoelen. Mijn tante Ria (waarom praten mensen die het hardste praten ook altijd het meest) tel ik even niet mee, want die hoef ik gelukkig met de opgelegde beperking van een maximum aantal van vier gasten dit jaar lekker weer niet uit te nodigen voor het kerstdiner. Zal ik dat kwartet mensen dat wel mag komen vragen om een uurtje helemaal stil te zijn? Dat we ook geen flauwe gezelschapsspelletjes doen en gewoon eens helemaal onze kop houden? Puur om eens te ervaren wat stilte ook al weer was?

Stilte hoor je trouwens het beste als ie af en toe wordt doorbroken. Niet systematisch, maar op een grillige manier. En heel zachtjes. Als ik heel eerlijk ben: eigenlijk wordt stilte het meest benadrukt door een zachtjes knetterende open haard. Zet ik hem toch maar een keer op SBS6.