Molenstichting (SIMAV) zoekt vrijwilligers

0
781

REGIO – SIMAV beheert 36 rijksmonumenten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, waarvan 33
historische water- en korenmolens. De molenstichting wordt gedragen door de molenaars en
vrijwilligers, ondersteund door externe deskundigen en een enkele beroepskracht. Het kantoor zit in
korenmolen De Liefde in Streefkerk.

Op dit moment heeft SIMAV behoefte aan vrijwilligers die willen ondersteunen in het
websitebeheer, bij lichte administratieve werkzaamheden en een vrijwilliger, die de penningmeester
wil bijstaan. Wat betreft de tijdsbesteding geldt voor het websitebeheer gemiddeld
2 uur p.w., voor de administratieve taak 4-6 wekelijkse uur. Dit geldt ook voor de
tijdsbesteding voor ondersteuning van de penningmeester. De uren zijn uiteraard in overleg in te
vullen. Voor de meeste taken kan vaak vanuit huis worden gewerkt. Een combinatie van
taken kan natuurlijk ook.

Indien men interesse heeft, laat het weten door een mailbericht te sturen naar: herman.van.santen@simav.nl of te bellen naar: 06-55108633. Meer informatie is te vinden op de website: simav.nl. Mocht men iemand kennen die het leuk vindt om haar/zijn bijdrage te leveren aan deze molenstichting dan kan diegene ook een mailbericht sturen of bellen. Het gaat tenslotte om het behoud van de historische windmolens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.