Drecht- en Wijkhoppervervoer en vervoer dagbesteding in de knel

0
390

DRECHTSTEDEN – De Drecht- en Wijkhopper, maar ook het vervoer naar dagbestedingslocaties, ondervinden inmiddels ook last van de marktomstandigheden in de vervoerssector. De vraag is groter dan het aanbod, wat ertoe leidt dat veel klanten, van onder andere de Sociale Dienst Drechtsteden, ernstige hinder ondervinden van voertuigen die te laat komen op de afgesproken locatie. Daarnaast is een aantal andere zaken ook negatief van invloed op de prestatie van de Drecht- en Wijkhopper en het vervoer naar dagbestedingslocaties. Stroomlijn BV, de organisatie die het vervoer samen met vervoersbedrijven regelt, luidt de noodklok. Directeur Lisette de Lijster de Raadt maakt zich zorgen om het welzijn van de klanten.

Nasleep corona
‘Na twee jaar stilstand door corona lijkt het wel of álles is veranderd in de wereld’, zegt De Lijster de Raadt. Zij geeft aan dat de reisbereidheid onder haar klanten enorm is toegenomen, terwijl het aanbod van voertuigen kleiner is geworden. ‘Het personeelstekort in de samenleving laat zich ook voelen in het doelgroepenvervoer van de Drechtsteden. Wat er op Schiphol en bij de NS gebeurt, dat merken wij zelf ook’, vervolgt zij. ‘Het is vreselijk dat onze klanten vaak langer op hun vervoer moeten wachten en daardoor te laat komen op voor hen soms heel belangrijke afspraken. Dat gaat mij ontzettend aan het hart’.

Vervoer naar dagbestedingslocaties
Niet alleen de Drecht- en Wijkhoppers hebben last van de ontstane situatie. Ook het vervoer naar dagbestedingslocaties komt in de problemen. Daar is ook sprake van vertraging in ophaaltijden en reistijden. De gecontracteerde aanbieders dagbesteding van de sociale dienst worden hierover apart geïnformeerd.

Verbetering dienstverlening
Stroomlijn BV heeft een uitgebreid plan van aanpak opgesteld, dat op korte termijn tot verbetering van de dienstverlening moet leiden. De klanten worden op dit moment geïnformeerd over de problemen die de Drecht- en Wijkhopper hebben en daarbij wordt om begrip gevraagd voor de situatie. Het verzoek om, uiteraard indien mogelijk, vooral tijdens daluren (tussen 10.00 uur en 16.00 uur en na 18.00 uur) te reizen wordt dringender. Een nieuw automatisch routeplansysteem, waarmee Stroomlijn BV werkt, moet bijdragen aan een goede planning. Verder probeert de organisatie nog extra goede medewerkers aan te trekken, terwijl daar eigenlijk geen ruimte voor is.

‘We doen iedere dag ons uiterste best, er wordt veel van onze mensen gevraagd en dat mag ook. Wij zijn er tenslotte voor de inwoners van de Drechtsteden die ons nodig hebben. Maar als het niet lukt, dan moeten we met elkaar kijken hoe we het wél voor elkaar kunnen krijgen’, aldus De Lijster de Raadt.