College van B&W: nieuwbouw VO-scholen logisch en betaalbaar

0
389

PAPENDRECHT – Het college van Burgemeester en Wethouders vindt dat nieuwbouw van de scholen voor voortgezet onderwijs meer in de rede ligt dan renovatie. Daarnaast is het betaalbaar en blijft er voldoende financiële ruimte over voor andere investeringen. Dit blijkt uit een raadsinformatiebrief (RIB) die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De raad had gevraagd de kosten en haalbaarheid van nieuwbouw te vergelijken met de kosten en haalbaarheid van renovatie.

Begin november 2021 stond het haalbaarheidsonderzoek voor toekomstige huisvesting van het voortgezet onderwijs in Papendrecht op de agenda van de gemeenteraad: een dossier dat al jarenlang een belangrijk onderwerp van gesprek is. Het college heeft op nu een rij gezet wat renovatie zou betekenen en hoe het zit met de betaalbaarheid van de plannen.

Het is een wettelijke taak van de gemeente om te zorgen voor voldoende en kwalitatieve huisvesting voor de scholen. De gebouwen van het Willem de Zwijger College en De Lage Waard zijn hard toe aan vernieuwing. Door te investeren in nieuwe, frisse en energiezuinige gebouwen, biedt men de jeugd een vertrouwde, veilige en gezonde plek voor hun schoolcarrière.

Twee locaties
De gemeenteraad nam eind vorig jaar het besluit om scenario 2 uit het haalbaarheidsonderzoek (getiteld “Twee keer één”) verder uit te werken. Dat is het scenario waarin beide middelbare scholen een eigen plek in de gemeente houden, waar alle leerwegen dicht bij elkaar zijn of blijven. Dus het Willem de Zwijger College aan de Van der Palmstraat, en De Lage Waard aan de Vijzellaan. De locatie aan de Burgemeester Keijzerweg (waar nu het VMBO van De Lage Waard is gehuisvest) komt beschikbaar voor woningbouw.

Betaalbaar
De gemeenteraad vroeg om een voorlopig dekkingsplan waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe de geplande ontwikkelingen betaald kunnen worden. Daarnaast wilde de gemeenteraad weten of grootschalig onderhoud van huidige gebouwen een alternatief is voor nieuwbouw.

Informatieavond
Dinsdagavond 22 februari wordt de raadsinformatiebrief toegelicht. Op verzoek van de gemeenteraad is ook de heer Rein-Aart van Vugt (Deloitte) aanwezig. Rein-Aart van Vugt is een adviseur met veel expertise op het terrein van gemeentefinanciën. Hij geeft 22 februari een toelichting op het dekkingsplan en de staat van de gemeentefinanciën in algemene zin. De (duo)raadsleden krijgen die avond volop de gelegenheid vragen te stellen. De bijeenkomst is openbaar en live te volgen via de website: raad.papendrecht.nl

De stukken zijn te vinden op de raadswebsite: https://raad.papendrecht.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-bijeenkomst-Papendrecht/2022/22-februari/20:00