Papendrechtse Bridgeclub bestaat 40 jaar

0
366

PAPENDRECHT – Zaterdag 14 mei vierde de Bridgeclub niet-rokers Drechtsteden haar 40 jarig jubileum in het Denksportcentrum. Het werd een combinatie van bridgen en een Pub Quiz met als afsluiting een buffet. Er heerste een echte feeststemming en iedereen ging met een goed gevoel naar huis.

Er werden ook 5 leden die het langste lid waren in de bloemetjes gezet. Henk Mooij, Wim van den Herik, Corry de Graaff, Dick Groenendijk en Sipke Zomer zijn de club namelijk al 35 trouw. Ook werden de jaarlijkse clubkampioenen en slemkampioenen bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. Natuurlijk werden ook de vrijwilligers bedankt voor hun inzet.

Bijzondere geschiedenis
Begin jaren 80 werd er onder bridgers veel gemopperd over het vele roken tijdens de bridgeavonden. Bij thuiskomst had men brandende ogen en een zwaar hoofd en dat was niet alleen het gevolg van het bridgen…. Ook Nel de Bruin klaagde daar thuis veel over en daarop stelde haar man voor een eigen Bridgeclub te beginnen waar niet gerookt mocht worden. Die handschoen pakte ze op en richtte op 21 juni 1982, samen met andere rookgedupeerden, de Bridgeclub Niet-Rokers Drechtsteden op.

Het was de tweede niet-rokers club in heel Nederland en de telefoontjes, ook van de kranten, waren niet van de lucht. Nu mag er nergens meer gerookt worden, toen was het overal nog heel gewoon. Niet voor mensen die last hadden van de rook, zoals onder meer astmatische- en allergische personen. De niet-rokers club werd met veel enthousiasme ontvangen en trok leden aan uit o.m. Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Zwijndrecht.

Het eerste bestuur bestond uit de voorzitter Pieter van den Adel, secretaris Nel de Bruin, penningmeester Gerdien Rattink, algemeen lid Hilly v.d. Veen en wedstrijdleider Geerlof v.d. Haak. De eerste speelavond vond plaats in de zaal van tennishal ‘Intens’.

De club groeide in de loop de jaren uit naar mooie ledenaantallen met als topjaar 2002, toen er 142 leden waren. Daarna zakte het ledental geleidelijk naar de 100 leden in 2017 en nam na de afgelopen jaren met de coronapandemie dramatisch verder af naar 63 leden.

De leeftijd van de bridgers is aan de hoge kant en er is vrijwel geen aanwinst van jongere leden. Op dit moment is er dan ook een algemene trend dat er meer overdag gebridged gaat worden. Vanaf het nieuwe seizoen wordt de speelavond dan ook omgezet naar speelmiddag.

Maandag 5 september 2022 om 13.30 uur start de eerste speelmiddag van deze Bridgeclub in het Denksportcentrum aan de Van der Palmstraat 12. Nieuwe leden zijn van harte welkom, zij kunnen zich aanmelden bij secretaris Arie Zwartveld.