Eindverslag informateur over mogelijke coalitie

0
110

PAPENDRECHT – Donderdagavond 14 april heeft informateur Lauryan Bakker haar eindverslag gepresenteerd over haar gesprekken met de politieke partijen. Daarin is zijn tot de conclusie gekomen dat de combinatie die het meest aansluit bij de vooraf gestelde uitgangspunten een coalitie is van PAB, CDA, VVD, CU en SGP. Reden hiervoor is dat er tussen deze partijen onderling vertrouwen en programmatische verbinding is. Het is een coalitie waarin de grootste partij is vertegenwoordigd, evenals twee winnaars van de verkiezingen, de VVD en de SGP. Bovendien is het binnen deze coalitie mogelijk om voldoende ervaring in het college te brengen om de opgaven waar Papendrecht voor staat, het hoofd te bieden.

Binnen deze coalitie is ook de bereidheid om te verkennen op welke manier er ook raadsbreed kan worden samengewerkt en om de bestaande bestuurscultuur te veranderen samen met de alle andere partijen. Deze coalitie heeft een ruime meerderheid in de raad. Uitgaande van vier wethoudersposten, levert één coalitiepartij geen wethouder.

De informateur geeft aan dat een tweede variant hierop PAB, CDA, VVD, CU óf SGP zou kunnen zijn. Zij legt uit: “Binnen deze coalitie is er een krappe meerderheid in de raad van 13 zetels. Een argument hiervoor zou kunnen zijn dat er meer balans tussen coalitie en oppositie is, wat een bijdrage kan leveren aan het doorbreken van door de partijen genoemde negatieve patronen. Uitgaande van vier wethoudersposten, leveren alle coalitiepartijen een wethouder.”

Naast een aantal adviezen voor het formatieproces, geeft de informateur aan dat de tijd voor een raadsakkoord in haar optiek nog niet rijp is. Zij constateert wel dat er een gedeelde wens is tot verandering in de manier waarop er wordt samengewerkt en waarop men met elkaar om gaat. Zij reikt daarvoor enkele suggesties aan, zoals het vragen van de oppositie om het concept-coalitieakkoord mee te lezen tot en met het oprichten van een commissie die met raadsbrede samenwerking aan de slag gaat. Dit kan leiden tot een raadsbrede agenda op een aantal thema’s.

Bron: gemeente Papendrecht