Gedragscode sport gewijzigd i.v.m. grensoverschrijdend gedrag

0
530

Foto: aangeleverd
REGIO – De misstanden bij de Voice of Holland die begin dit jaar naar buiten kwamen, hebben veel stof doen oplaaien en hebben daarnaast de weg gebaand voor meer openheid over dit onderwerp. Helaas gebeurt dit soort zaken overal en dus ook in de (professionele) sport. AJAX en de KNGU zijn hiervan de voorbeelden. De RVVB (Register voor Verenigingsbestuurders) heeft daarom besloten haar gedragscode voor verenigingsbestuurders aan te passen en een speciale training over de rol van de bestuurder bij grensoverschrijdend gedrag aan te gaan bieden.

Aanvulling op huidige gedragscode
Omdat dit onderwerp bij vele sportclubs urgentie heeft, is de RVVB in gesprek gegaan met voorzitters van sportverenigingen, grote bedrijven, politiek en bestuurskundigen om hun ervaringen en oplossingen te delen. Op basis daarvan is de gedragscode als volgt aangepast:

1. Kernwaarde deskundig:
-De geregistreerd bestuurder staat open voor en is ontvankelijk voor signalen van mensen over grensoverschrijdend gedrag van anderen binnen de vereniging
2. Kernwaarde zorgvuldig:
– De geregistreerd bestuurder doet (of laat dit doen) referentieonderzoek naar nieuw aan te stellen trainers en of vrijwilligers met een cruciale functie.
– De geregistreerd bestuurder voert (of laat dit uitvoeren) jaarlijks binnen de vereniging middels gesprekken met leden en vrijwilligers een onderzoek uit naar grensoverschrijdend gedrag volgens de RVVB onderzoek aanpak.
– De geregistreerd bestuurder wijst jaarlijks minimaal één keer persoonlijk alle leden, vrijwilligers en andere betrokkenen binnen de vereniging per mail en of brief op de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon.
3. Kernwaarde betrouwbaar:
-Indien de bestuurder signalen en/of informatie ontvangt over grensoverschrijdend gedrag zal de bestuurder hier geen informatie over delen met anderen, behalve indien nodig met collega bestuurders en betrokken onderzoekers, totdat het onderzoek is afgerond.

Zie hier de link voor de gehele gedragscode.

Speciale training voor Bestuurders
Er is nog weinig kennis over hoe verenigingsbestuurders het beste kunnen handelen bij het signaleren, voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Met de speciaal voor verenigingsbestuurders ontwikkelde training wil de RVVB vrijwillige bestuurders in heel Nederland handvatten en een handelingsrepertoire bieden. Op hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit:
-De rol van de bestuurder bij grensoverschrijdend gedrag
-Signaleren en juist handelen
-Uitvoeren van onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag
-Slechtnieuwsgesprekken voeren
-De juiste besluiten nemen
-Preventieve maatregelen nemen
-Luistervaardigheden en gesprekstechnieken in complexe situaties

De training kan vanaf 1 maart 2022 geboekt worden bij de RVVB.