Gemeente onderzoekt uitbreiding aantal standplaatsen woonwagens

0
107
Randweg, foto: Bert Bons, De Klaroen

PAPENDRECHT – De gemeente wil gaan onderzoeken of er meer standplaatsen kunnen komen voor woonwagens. Er lijkt daar behoefte aan te zijn.

Gedurende vele jaren was Papendrecht terughoudend met betrekking tot nieuwe standplaatsen, maar dit bleek niet in overeenstemming te zijn met het kader dat wordt aangegeven door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Algemene wet gelijke behandeling.

Uitgangspunt is dat de overheid een inspanningsverplichting heeft om te voorzien in adequate huisvesting, waarbij rekening wordt gehouden met de erkende wooncultuur van woonwagenbewoners. Het is daarnaast niet toegestaan om het aantal standplaatsen te verminderen of niet uit te breiden als er sprake is van een duidelijke behoefte vanuit de woonwagenbewoners.

Die behoefte is inmiddels duidelijk geworden na diverse onderzoeken. Probleem hierbij is volgens de gemeente dat het gaat om een relatief kleine groep, die veel ruimte nodig heeft. “Dit moet worden afgezet tegen de vele andere woningbouwopgaven die onze gemeente kent én het gebrek aan uitbreidingslocaties.” Papendrecht heeft dus nog maar weinig ruimte beschikbaar.

De gemeente gaat nu bekijken welke kaders er moeten gaan gelden voor nieuw beleid en ook gaat men onderzoek doen naar mogelijke locaties.

Op dit moment staan er in Papendrecht woonwagens aan de Randweg een de Amberdreef.

Bron: Het Kontakt/De Klaroen