GroenLinks en PvdA stellen vragen over openbaar vervoer

0
181

PAPENDRECHT – De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad gaat vragen stellen over de stand van zaken van het OV in onze regio. In de afgelopen periode is daar in regionale media al meermaals over geschreven, vooral omdat het aanbod en de frequentie steeds verder afneemt. De PvdA heeft soortgelijke vragen gesteld die specifiek betrekking hebben op het niveau van de dienstverlening door de Drechthopper voor kwetsbare inwoners.

GroenLinks vraagt zich dan ook af of dit aanbod nog voldoet aan de afspraken die met deze aanbieders zijn gemaakt en hoe de wethouder van plan is dit probleem aan te pakken. De vragen komen woensdag aan de orde in de commissie Ruimte.

De PvdA richt zich in zijn vragen op de Drechthopper. Hier is sprake van vertraging in ophaaltijden en langere reistijden. “Ook bij de wijkhopper spelen problemen, namelijk dat men niet aan de vraag kan voldoen. Ons bereikt het signaal dat ouderen niet of te laat bij hun ziekenhuisafspraken komen. Kwetsbare inwoners die zorg mislopen”, aldus burgerraadslid Annette Hofwegen in de vragen aan het college.