Hospice De Cirkel waardeert haar vrijwilligers tijdens jaarlijkse lunch

0
81
Foto: aangeleverd

REGIO – Afgelopen zaterdag organiseerde hospice De Cirkel een lunch in hotel ARA Zwijndrecht voor alle vrijwilligers. Manager Angelique de Wit verwelkomde allen en sprak woorden van waardering voor de vrijwilligers vanwege het betekenisvolle werk dat zij doen voor de bewoners van de hospices en hun naasten. De vrijwilligers dragen actief bij aan een mooie laatste levensfase van de bewoners. Zij dankte ook de Stichting vrienden van hospice De Cirkel die deze lunch aanbood.

De stichting hospice De Cirkel heeft een vestiging ten behoeve van de inwoners van de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht en een vestiging voor de inwoners van de Alblasserwaard in Papendrecht. In totaal zijn ongeveer 140 gecertificeerde vrijwilligers actief.

Bestuursvoorzitter Ad van Driel van hospice De Cirkel onderstreepte in zijn speech de dankbaarheid. Zonder vrijwilligers die hun taken met hun hart uitoefenen geen hospicezorg. “Jullie zijn het kapitaal van ons hospice.” Hij dankte ook de manager en de coördinatoren voor hun inzet. Omdat het dit jaar in juli 12,5 jaar geleden is dat hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse Waard haar deuren opende in Hendrik-Ido-Ambacht, feliciteerde hij vervolgens eenieder met dit jubileum. Het hospice heeft inmiddels een niet meer weg te denken waardevolle plaats in de samenleving.

Tijdens de lunch werden drie aftredende bestuurders van de Stichting vrienden van hospice De Cirkel, Jan van de Wetering, Cees Romkes en Jan de Roon, verrast door burgemeester Edo Haan van de gemeente Zwijndrecht. Uit zijn hand ontvingen ze een ‘Zwijndrechtse heugel’ als teken van waardering voor 12 tot zelfs 20 jaar bestuurslidmaatschap van deze vriendenstichting met grote inzet voor de werving van donaties voor het hospice.

De lunch werd een groot succes en werd door de vrijwilligers zeer op prijs gesteld. Bij vertrek ontvingen alle vrijwilligers vanwege het jubileum een attentie in de vorm van het prachtige boek ‘Leven toevoegen aan de dagen’ van Sander de Hosson.

Wie meer informatie wil over hospice De Cirkel, het hospice financieel wil steunen of vrijwilliger wil worden, kan een mail sturen naar secretariaat@hospicedecirkel.nl.

Hospice De Cirkel
Hospice De Cirkel is een bijna-thuis-huis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. Ze krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden en ze kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. In totaal zijn 150 vrijwilligers opgeleid en VPTZ-gecertificeerd.

Hospice De Cirkel staat voor geborgenheid. Het biedt niet alleen de terminale patiënten een veilige en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook hun naasten. De Cirkel is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of geloof, en heeft een breed draagvlak in de samenleving. Door verschillende bedrijven, kerken, verenigingen, particulieren, gemeenten en serviceclubs zijn en worden fondsen bijeengebracht. De Cirkel heeft twee vestigingen: voor de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht en voor de Alblasserwaard in Papendrecht. Meer informatie: www.hospicedecirkel.nl.