Hulp bij het aanvragen van eenmalige energietoeslag

0
305

PAPENDRECHT – Inwoners van Papendrecht met een laag inkomen kunnen sinds 19 april een eenmalige energietoeslag aanvragen van maximaal 800 euro netto per huishouden. Onze inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen deze energietoeslag al automatisch.

Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten voor 2022 en is er voor mensen met een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm. Zij kunnen aanspraak maken op een eenmalige netto bijdrage van maximaal € 800,- per huishouden. Wethouder Sociaal Domein, Jaco van Erk, geeft aan dat ook mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm een aanvraag kunnen indienen. “Denk bijvoorbeeld aan inwoners met een Wajong-uitkering, of aan WW’ers en AOW’ers zonder of met een klein pensioen. Deze groep kan een aanvraag indienen voor een eenmalige netto bijdrage van € 600,- netto “.

Hoe vraagt u de energietoeslag aan?
Via de website www.socialedienstdrechtsteden.nl kunt u een aanvraag energietoeslag indienen. Inmiddels hebben al veel inwoners uit Papendrecht via deze website een aanvraag ingediend. Helaas blijkt echter dat deze aanvragen vaak onvolledig zijn. De afwikkeling duurt daardoor niet alleen langer, maar moet soms zelfs worden afgewezen. Speciaal daarom organiseert Sterk Papendrecht nu speciale inloopspreekuren voor hulp bij het aanvragen van deze eenmalige energietoeslag.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag?
U bent van harte welkom op het spreekuur van Sterk Papendrecht op:

Donderdag 30 juni, 9.00-12.30
Maandag 4 juli, 13.00-17.00
Donderdag 7 juli, 9.00-12.30

Locatie: Sterk Papendrecht, Veerweg 127, Papendrecht

Na de zomervakantie, vanaf 22 augustus 2022, kunt u iedere maandagmiddag van 13.00-17.00 uur en donderdagochtend van 9.00-12.30 uur, terecht voor hulp met het indienen van uw aanvraag voor de eenmalige energietoeslag.

Wat neemt u mee naar dit spreekuur?
Neem een kopie mee van uw geldige legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van uzelf en van u eventuele partner, een kopie van uw bankpas en een specificatie van uw meest recente gezinsinkomen. Wat precies als inkomen wordt gezien, kunt u nalezen op www.socialedienstdrechtsteden.nl. Voor vragen verwijzen wij u naar de Sociale Dienst Drechtsteden. Zij zijn bereikbaar op 078 – 770 89 10 of per e-mail naar: energietoeslag@drechtsteden.nl