Ideeën voor zonneprojecten zijn nu welkom

0
229

DRECHTSTEDEN – In de zomer van 2021 is de Regionale Energiestrategie 1.0 vastgesteld. Hierin is o.a. vastgelegd dat zon op land nodig is om voldoende energie op te wekken zodat we voldoen aan de ambitie.

Iedereen in de Drechtsteden kon en mocht meepraten over de criteria voor grootschalige zonneprojecten. Men gaat nu een stapje verder: vanaf 3 januari mag iedereen een voorstel of idee voor een zonneproject inbrengen. Dit kan het hele jaar door. Wel wordt begin februari bekeken wat er tot dan toe is binnengekomen.

Voorstellen die al voldoende zijn uitgewerkt, kunnen dan al in projectparticipatie gaan om zo te komen tot een vergunningsaanvraag en wellicht realisatie. In het participatieproces ‘Van project-idee tot realisatie’ staan alle processtappen.

Vanuit de Drechtstedengemeenten, Waterschappen en Provincie vindt men het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners en ondernemers zelf met voorstellen komen, maar ook dat zij weten dat dit proces loopt en er wellicht een voorstel binnenkomt dat hen raakt en waar ze over in gesprek kunnen. Ook wordt in het eerste kwartaal van 2022 een webinar georganiseerd over financiële participatie.

Op het energie-participatieplatform ‘Denk mee’ staat uitgebreide informatie rondom dit proces.
https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/denkmee/t/11020. Alle ideeën en voorstellen kunnen hier ingebracht worden.