Is een arbodienst wettelijk verplicht?

0
417

(Partnercontent)
Als werkgever bent u verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw medewerkers. Een van de zaken die hierbij horen is de arbodienst. In Nederland moet iedere werkgever minimaal een basiscontract met de arbodienst hebben.

Waarom bent u dit verplicht?
De arbodienst is al jaren verplicht. In 2017 is er een nieuwe wet in gegaan waarin staat dat iedere werkgever minimaal een basiscontract met de arbodienst moet hebben. Dit geldt voor alle organisaties met medewerkers. Zelfs als het maar om één persoon met een 0-urencontract gaat.

Het doel hiervan is:
• Het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden
• Het waarborgen van de veiligheid van uw medewerkers
• Het voorkomen van ziekteverzuim en ongevallen
• Begeleiding bij ziekteverzuim

Daarnaast heeft u de arbodienst nodig bij:
• Aanstellingskeuringen
• Het toetsen van de RI&E (en eventueel ook het opstellen ervan)

Wat is een basiscontract?
U dient dus een basiscontract te hebben. In dit basiscontract staan de afspraken die u met de arbodienst hebt gemaakt over de taken waarvoor u zich verplicht moet laten bijstaan door kerndeskundigen.

OR of PVT
Uw ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) dient de inhoud van het basiscontract goed te keuren.

Extra taken
Naast deze taken waarvoor u verplicht een kerndeskundige moet inschakelen, kunt u extra taken toevoegen. Dan wordt het een basispluscontract.
Welke voordelen biedt de arbodienst u
De arbodienst is zeker niet alleen maar een vervelende verplichting. In tegendeel. Het levert u als werkgever grote voordelen op.

De belangrijkste zijn:
• De arbodienst helpt u verzuim terug te dringen en ongevallen te voorkomen, dat bespaart u veel geld
• De arbodienst helpt u om uw medewerkers tevreden en productief te houden
• De arbodienst kent alle relevante procedures en regels omtrent veiligheid op de werkvloer en verzuim

Aandachtspunten bij het kiezen van een arbodienst
Hoe groot de voordelen van de arbodienst precies zijn, hangt natuurlijk af van de kwaliteit van uw samenwerking. Houd daarom bij het kiezen van uw arbodienst rekening met deze punten:
• Hoe verloopt de kennismaking? Wordt er tijd gemaakt voor een persoonlijk gesprek en bezoek aan uw organisatie?
• Krijgt u een vast aanspreekpunt dat u direct kunt bereiken, zonder callcenter ertussen?
• Is het verzuimsysteem waar de arbodienst mee werkt gebruiksvriendelijk?
• Heeft de arbodienst een duidelijk privacybeleid?
• Is de BIG-registratie van de bedrijfsarts in orde?

Op zoek naar een arbodienst die echt bij u past?
Niet te veel tijd kwijt zijn aan het zoeken van een arbodienst? Gemakkelijk iemand vinden die echt bij uw organisatie past? Laat HR Navigator u helpen. HR Navigator selecteert gratis drie arbodiensten voor u die het beste bij uw organisatie passen. Geheel vrijblijvend en onafhankelijk. Van uw matches ontvangt u vervolgens 3 offertes op maat.