Licht in het duister

0
199

PAPENDRECHT – De Week van Gebed voor de eenheid van de kerken is dit keer van 16 t/m 21 januari 2022 en is voorbereid door Christenen uit het Midden-Oosten De Week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen wereldwijd samen bidden. In Nederland wordt de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.

MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Overal ter wereld bidden miljoenen christenen mee.

Ook Papendrecht doet hieraan mee met negen kerkgenootschappen.

Door samen te bidden wordt er eenheid ervaren. Tegelijk toont men verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het thema is dit jaar ‘Licht in het duister’ met als ondertitel ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden’ en verwijst hiermee direct naar het bezoek van de wijzen of magiërs uit het Oosten. Zij zagen een nieuwe ster en dit teken van hoop was voor hen het begin van de zoektocht naar de nieuwgeboren Koning, de redder.

Van oudsher staan de magiërs symbool voor de verschillende volken op aarde. Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te aanbidden. Zo verbeelden de magiërs de eenheid die God voor alle volken wenst.

Het licht van deze ster wordt opnieuw gezocht – en gevonden – in deze week, in de volgende vieringen die alle kerken in Papendrecht samen aanbieden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te vieren en te bidden op de volgende momenten:
Zondag 16 januari 2022 Morgenster 19.00 uur (startzondag)
Maandag 17 januari 2022 Betlehemkerk 19.30 uur zo nodig via een livestream
Sionskerk 19.30 uur zo nodig via een livestream
Dinsdag 18 januari 2022 De Schuilplaats 19.30 uur (geen livestream mogelijk)
Sionskerk 19.30 uur zo nodig via een livestream
Woensdag 19 januari 2022 Elimkerk 19.30 uur zo nodig via een livestream
Sionskerk 18.45 uur zo nodig via een livestream
Donderdag 20 januari 2022 Vrije Baptisten 19.30 uur Gemeente (geen livestream)
Sionskerk 19.30 uur zo nodig via een livestream
Vrijdag 21 januari 2022 Elimkerk 19.30 uur zo nodig via een livestream (slotviering)