Molenbiotooppaspoort ‘molen Nooit Volmaakt’

0
499

Foto: aangeleverd

REGIO – Op 2 februari 2022 is aan wethouder Dick van Zanten het eerste exemplaar van het SIMAV molenbiotooppaspoort van molen Nooit Volmaakt uitgereikt.

In dit molenpaspoort wordt zo ongeveer alles wat van belang is voor de molen beschreven. Belangrijk onderdeel daarvan is de molenbiotoop. De molenbiotoop is een gebied met een straal van 400 meter gemeten uit het hard van de molen waarbinnen slechts beperkt mag worden gebouwd. De molenbiotoop dient primair het doel om de windvang en het zicht op de molen te beschermen.

Het paspoort gaat echter veel verder dan de molenbiotoop alleen. De historie, de functie en de maatschappelijke beleving van de molen komt ruim aan de orde. Daarnaast is er veel fotomateriaal opgenomen. De molen is een blikvanger op één van de bastions van de stad naast de Linge en maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht ‘Vestingstad Gorinchem’ en niet te vergeten het werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie. Gorinchem is vorig jaar door de ANWB uitgeroepen tot de mooiste vestingstad van Nederland. Kortom Nooit Volmaakt staat op een unieke locatie en is een icoon van Gorinchem.

SIMAV is de eerste molenstichting die een dergelijk paspoort heeft samengesteld. De Oost- en de Westmolen bij de sportvelden volgen nog dit jaar. Dat voor molen Nooit Volmaakt het eerste paspoort is beschreven heeft onder andere te maken met de door de gemeente gewenste ontwikkellocatie Gebied Linge II Zuid. Dit gebied ligt namelijk geheel binnen de invloedsfeer van Nooit Volmaakt.

In de Nota van Uitgangspunten voor dit plangebied zal worden opgenomen dat recht moet worden gedaan aan het belang van de molen voor de stad. Het uiteindelijk te realiseren plan zal dan ook niet alleen moeten worden getoetst aan de eisen van de molenbiotoop, maar ook in het kader van de overige waarden van de molen.

Een ieder die interesse in het rapport heeft kan een digitaal exemplaar aanvragen bij bestuur@simav.nl