Monitor Leefomgeving gebaat bij betrokkenheid provincie

0
179

REGIO – De monitor leefomgeving, die de provincie Zuid-Holland maakt, is een waardevol instrument. De monitor biedt informatie om bijvoorbeeld klimaat, gezondheid en natuur volwaardig te laten meewegen bij beleid en besluiten. Voor het slagen van de monitor is langdurige betrokkenheid van de provincie belangrijk. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over de eerste opzet van de monitor. De provincie Zuid-Holland had de Commissie gevraagd te adviseren over de opzet en uitwerking van de monitor.

De provincie Zuid-Holland wil een monitor leefomgeving die de staat van de leefomgeving in beeld brengt. Zij heeft een eerste versie hiervan klaar. Voordat de provincie de monitor verder ontwikkelt, heeft ze de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd te adviseren over de opzet en uitwerking van de monitor.

De Commissie vindt de monitor een waardevol instrument. Dit omdat het informatie over de leefomgeving op een overzichtelijke manier bundelt en presenteert. Knelpunten en ontwikkelingen op allerlei gebieden komen goed in beeld. Inwoners, Provinciale Staten en andere betrokkenen kunnen zich zo een goed beeld vormen van de leefomgeving de komende jaren en hierover een goed gesprek voeren bij besluiten.

De Commissie geeft in haar advies enkele aandachtspunten mee voor de verdere uitwerking van de monitor. De regio’s in Zuid-Holland zijn bijvoorbeeld erg verschillend. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden.

Een belangrijke functie voor de monitor is volgens de Commissie dat deze voor de lange termijn een basis biedt voor gesprekken in Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zuid-Holland bij besluiten. Voor het slagen van de monitor is een langjarige betrokkenheid van de provincie nodig, zodat het een actuele en betrouwbare informatiebron blijft. Dan kan de monitor jarenlang een goede en objectieve bijdrage leveren aan het debat en aan het volwaardig meewegen bij besluiten van onderwerpen als klimaat, gezondheid en natuur.