OP, D66, PvdA en GroenLinks presenteren de Papendrechtse Progressieve Agenda

0
153
Chris Grimmius (GL), Trijntje van ES (D66), Derya Karso (PvdA), Ruud Lammers (OP) Foto: aangeleverd

PAPENDRECHT – De fracties van OP, D66, PvdA en GL in Papendrecht hebben de handen ineengeslagen en presenteren de Papendrechtse Progressieve Agenda. Een flink deel van de Papendrechtse inwoners koos bij de laatste verkiezingen voor sociale, progressieve en duurzame plannen. Van het voornemen om ook deze partijen invloed te geven op het coalitieakkoord, is na een jaar nog niets gekomen. Daarom komen deze fracties nu met eigen plannen.

“De boodschap aan onze kiezers die de moed zijn verloren: we zijn jullie niet vergeten. De sociale plannen liggen klaar om uitgevoerd te worden,” aldus Derya Karso, fractievoorzitter van de PvdA in Papendrecht. “De PvdA kiest altijd voor samenwerking, omdat je wil dat alles, maar dan ook echt alles wat de gemeente besluit, een afspiegeling is van wat inwoners willen. Samen vooruit, dat is wat wij willen.”

“GroenLinks vindt samenwerking altijd beter dan alleen staan. In deze agenda hebben we als de vier partijen die niet in het college zitten, veel van onze duurzame punten weten te benoemen en daarmee steken we een constructieve hand uit naar de coalitiepartijen en het college,” zegt Chris Grimmius, fractievoorzitter van GroenLinks Papendrecht.

Sociale en progressieve punten
De progressieve partijen presenteren hiermee geen tegenhanger voor het coalitieakkoord, maar een agenda met sociale en progressieve punten. Met concrete voorstellen zoeken zij de samenwerking met de coalitiefracties. De organisaties, bedrijven en inwoners worden hierin uiteraard niet vergeten.

“D66 vindt dat Papendrecht meer progressieve plannen nodig heeft om met de tijd mee te gaan. Vaak is een bestuur veel behoudender dan de inwoners,” zegt Trijntje van Es, fractievoorzitter van D66 Papendrecht. “Er zijn heel veel moderne en creatieve ideeën, bij ons, maar ook in de samenleving. Wij willen het samen oppakken en niet denken in tegenstellingen, maar in mogelijkheden. Er kan echt veel meer dan we zelf vaak denken. Wij
hebben er zin in!”

Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht: “Wat Papendrecht nodig heeft is een progressief, sociaal en duurzaam bestuur. Wij staan voor lokale politiek en lokale oplossingen en daarom willen we inwoners beter betrekken. We moeten samen meer moeite doen voor een goede relatie. De oppositiepartijen reiken iedereen de hand om wat nodig is voor Papendrecht samen op te pakken.”

Als plannen in de Papendrechtse Progressieve Agenda staan onder meer:
– een plan met concrete acties met wie, wanneer, wat wordt gecommuniceerd;
– streven naar gratis openbaar vervoer in Papendrecht, met als eerste stap gratis vervoer voor alle 66-plussers;
– het invoeren van diversiteits- en inclusiviteitsbeleid in de gemeentelijke organisatie;
– een grote vergroening van Papendrecht waarbij in zeven jaar tijd wordt toegewerkt naar één boom per inwoner: 32.147 bomen. Twee keer zo veel als nu.