Personeelstekort in Drechtsteden neemt toe

0
305

REGIO – Het aantal vacatures in de Drechtsteden is in 2021 met een derde gestegen. Het aantal WW-uitkeringen in de Drechtsteden daalde in die periode met een derde. Het gevolg was dat het personeelstekort nog verder toenam.

Werkgevers in diverse sectoren hebben te maken met een tekort aan personeel. Dit biedt kansen voor werkzoekenden. De uitdaging in 2022 is om met alle partners op de arbeidsmarkt breder te kijken naar arbeidsmarktkansen, nu en in de toekomst.

WW-uitkeringen daalden met 33% in 2021
UWV verstrekte eind december 2021 in de Drechtsteden 32% minder WW-uitkeringen dan een jaar eerder. In een jaar tijd is het aantal WW-uitkeringen met 1.292 afgenomen van 4.002 in december 2020 tot 2.710 in december 2021. De grootste bijdrage aan deze daling leverden de economisch-administratieve beroepen (-276 WW-uitkeringen), de technische beroepen (-168) en de commerciële beroepen (-176). Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal lopende WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in 2021 in de Drechtsteden met 0,4% gedaald naar 2,0%.

Vacatures stegen met 35% in 2021
Het economisch herstel is ook te zien in de ontwikkeling van de vacaturemarkt. De ramingen van UWV laten zien dat in 2021 in de Drechtsteden in de eerste drie kwartalen 35% meer vacatures ontstonden dan in dezelfde periode in 2020, namelijk van 12.900 naar 17.450 vacatures. Dit komt neer op een toename van 4.550 vacatures. In de technische beroepen (+1.700) en economisch-administratieve beroepen (+1.000) en transport & logistieke beroepen (+800) kwamen er de meeste vacatures bij. Het ging onder meer om commercieel medewerkers binnendienst, loodgieters, installateurs, magazijnmedewerkers, elektriciens, vrachtwagenchauffeurs en medewerkers klantenservice.

Steeds krappere arbeidsmarkt voor meer sectoren
De Drechtsteden hadden in het derde kwartaal 2021 te maken met een krappe arbeidsmarkt. Werkgevers moesten meer moeite doen om hun vacatures te vervullen. Dat was het geval bij beroepen in de sectoren bouw & techniek, ICT, transport & logistiek, onderwijs, zorg en bij specialistische economisch-administratieve beroepen, zoals (assistent) controller of accountant. In de publicatie Personeelstekorten aanpakken reikt UWV 27 oplossingen aan om personeelstekorten aan te pakken.

Uitdaging 2022: samen brede arbeidsmarktkansen benutten
De coronapandemie zorgt ook in 2022 voor een onvoorspelbare situatie op de arbeidsmarkt. Als de kracht van het virus afzwakt, dan is de kans groter dat de economie zich gunstig ontwikkelt. Het is dan wel belangrijk dat de arbeidsmarkt zo veel mogelijk in balans is. Belangrijke uitdagingen die UWV ziet in de Drechtsteden:

1. Samenwerken met alle arbeidsmarktpartners om de kloof tussen vraag en aanbod te verkleinen. Bijvoorbeeld de samenwerking in het Regionaal Mobiliteitsteam Kickstart Drechtsteden en Werkgeversservicepunt Baanbrekend Drechtsteden;
2. Kansen creëren voor werkzoekenden door breder te zoeken, skills te betrekken bij werving en scholing in te zetten. Bijvoorbeeld praktijkleren;
3. Kansen creëren voor en door werkgevers door bijvoorbeeld het aantrekken van nieuw talent, het anders organiseren van werk of een van de 27 oplossingen voor werkgevers;
4. Samen met partners werken aan een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Meer informatie over de uitdagingen en oplossingsrichtingen voor de regionale arbeidsmarkt in Drechtsteden vindt u in Regio in Beeld Drechtsteden.