Provincie in hoger beroep tegen uitspraak over Chemours

0
82
Foto: Hans Hulswit

REGIO – De provincie gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Den Haag op 16 maart over Chemours, waarbij het bedrijf grotendeels in het gelijk werd gesteld. Chemours had bij de rechter bezwaar gemaakt tegen de strengere eisen die de provincie wil opleggen om de uitstoot van chemicaliën versneld te verlagen.

De vergunning waar Chemours tegen in beroep is gegaan, bevat maatregelen om de uitstoot van meerdere chemicaliën aan banden te leggen. De provincie vindt het logisch om, behalve tegen de erkende zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), meer beperkingen op te leggen tegen stoffen die mogelijk in de nabije toekomst ook tot ZZS worden verklaard. Van deze stoffen, die potentieel zeer zorgwekkende stoffen (pZZS) worden genoemd, heeft het RIVM een lijst opgesteld.

Voorzorg
“Wij vinden dat we uit voorzorg verplicht zijn de uitstoot van pZZS verder aan banden te leggen”, stelt de provincie in een persbericht. “Niet alleen bij Chemours, maar bij alle bedrijven in de provincie die deze stoffen gebruiken. De rechtbank begrijpt onze beweegredenen, maar dat komt naar onze mening onvoldoende terug in de uitspraak.”

“Daarnaast hebben we onderzoek laten doen naar nieuwe technieken om de emissies zo spoedig mogelijk te verlagen. Ondanks dat de door ons ingeschakelde deskundige heeft bevestigd dat dit mogelijk is, gaat de rechter hier niet in mee,” schrijft de provincie.

Teleurgesteld
De provincie is teleurgesteld in deze uitspraak. Daarom wordt de stap gezet naar de Raad van State om hoger beroep in te stellen.

De situatie is volgens de provincie nu dat de uitstoot van Chemours nog steeds omlaaggaat. “Wij willen het tempo versnellen om het milieu en de gezondheid van omwonenden beter te kunnen beschermen.”

Dit is een verhaal van Het Kontakt/De Klaroen.