PvdA stelt vragen over laadstation

0
369

PAPENDRECHT – Fractievoorzitter Derya Karso van de PvdA Papendrecht heeft vragen gesteld over het plaatsten van een laadinstallatie voor de elektrische waterbus.

Hieronder haar brief:

“Op 18 mei zijn bewoners van het Havenhoofd en de Veerdam per brief geïnformeerd over de aanvang werkzaamheden m.b.t. plaatsen laadinstallatie voor de elektrische waterbus van de halte Veerdam. Inmiddels blijkt dat de laadinstallatie op een woonerf wordt geplaats, dicht tegen achtertuinen van enkele bewoners, waar dagelijks kinderen spelen en mensen elkaar ontmoeten. De bewoners zijn hier erg van geschrokken. De PvdA-fractie is hier ook van geschrokken.

De bewoners zijn niet betrokken bij deze beslissing. De aangewezen plek voldoet bovendien niet aan de criteria van de gemeente, namelijk: een locatie is pas geschikt als deze binnen een straal van 100 meter is vanaf de halte Veerdam. De gekozen locatie kent een afstand van 120 meter. En dan spreken we nog niet over de gezondheid en veiligheidsrisico’s van deze plek voor de bewoners. Deze plek is een doorgang naar een smal brandpoort. Deze toegang moet altijd vrij blijven voor bijvoorbeeld de brandweer.

Kortom, het doorlopen proces en de inhoudelijke communicatie richting bewoners kan en moet beter. De vragen aan het college:

1. Is de portefeuillehouder het met ons eens dat bewoners bij dit traject betrokken hadden moeten worden? Zo ja, is de portefeuillehouder voornemens dit alsnog te gaan doen? Zo nee, waarom niet?
2. Is de portefeuillehouder voornemens om de eigen communicatie hiervoor in te zetten?
3. Is de portefeuillehouder voornemens om vinger aan de pols te houden hoe en met welke inhoud de communicatie tussen partijen, zoals Blue Amigo, en de bewoners verloopt?
4. Is de portefeuillehouder het met ons eens dat de gekozen locatie voor een laadstation niet conform de eigen criteria van 100m is? En bent u bereid om in samenspraak met bewoners een andere locatie te kiezen?
5. Worden de geplande werkzaamheden door Blue Amigo per direct gestopt?
6. Tot slot, hoe is het college van plan om de leden van de gemeenteraad hierover verder te informeren? Via een raadsinformatiebrief, nog voor het zomerreces van 2022?”

Derya Karso – PvdA