Steven Wierckx: Behoorlijk bestuur

0
397

PAPENDRECHT – Drechtstreek voorzitter Steven Wierckx neemt zijn club wekelijks mee in zijn overdenkingen, (mooie) ervaringen, minder leuke kanten, verbaasmomenten, dilemma’s van het voorzitterschap en de verrichtingen op de voetbalvelden. Hieronder zijn column van 20 maart.

“Afgelopen week vonden de lokale verkiezingen plaats zoals jullie weten. Nou ja, dat is de vraag, want de opkomst van de kiezers was minder dan 50% van onze inwoners. Het leek wel onze Algemene Leden Vergadering. We leggen als bestuur op die avond verantwoording af aan jullie als leden, maar – behalve de trouwe club aanwezigen – die animo is jaarlijks nog minder dan nu met de verkiezingen. Terwijl je juist nu, met die afschuwelijke beelden uit Oekraïne, de waarde van vrije verkiezingen zou moeten voelen.

Zowel de burgemeesters in de grote steden als onze eigen burgemeester zijn dan ook teleurgesteld over de magere opkomst en gaan onderzoek doen naar de reden hierachter. Ik deel via deze weg graag een persoonlijke tip.

Afgelopen jaren hebben we als bestuur alle zeilen bijgezet om ons broodnodige kunstgrasveld te kunnen ‘krijgen’ omdat we als vereniging onze leden niet de kwaliteit konden bieden waar we voor wilden staan. Vele vergaderingen met de wethouder en ambtenaren hebben we achter de rug. Dat leidde tot de toekenning van de financiën, maar een derde partij vocht dit besluit aan, waarbij ongenuanceerde uitspraken over onze vereniging in de gemeenteraad als ‘waarheid’ leken te worden uitgelegd.

Inspraakprocedures in de Raadsvergadering volgden. Om willekeur te voorkomen, besloot de gemeenteraad een extern onderzoek te laten instellen en een ‘beleidskader sportvelden’ op te laten stellen om duidelijkheid te krijgen over de criteria waarmee objectief kon worden vastgesteld waar sportverenigingen aan moeten voldoen om een dergelijke aanvraag gehonoreerd te krijgen. Een lang proces volgde. Onze vereniging moest in de ‘wachtstand’, terwijl we allang wisten wat er uit zou komen. Met flinke vertraging werd recent door de gemeenteraad besloten dat wij – op basis van die objectieve criteria, die nota bene door de Raad waren vastgesteld – het kunstgrasveld nodig hadden.

Groot was dan ook mijn verbazing dat de week voor de verkiezingen een motie door de voltallige gemeenteraad werd aangenomen waarin het College van burgemeester en wethouders werd opgeroepen om bij de volgende begroting de financiering van een kunstgrasveld voor een andere sportvereniging op te nemen, zodat deze in 2023 kan worden aangelegd.

Dat was dezelfde gemeenteraad die zich een maand eerder nog persé door een objectief opgesteld beleidskader liet leiden, maar haar objectiviteit door de naderende verkiezingen kennelijk niet meer van waarde vond. Dat me dit persoonlijk ‘pijn’ deed, na 2 jaar ziel en zaligheid in het hele proces te hebben gestoken, verbaasde me niet. Maar dat m’n vertrouwen in de lokale politiek zo was verdwenen en ervoor zorgde dat ik tot het laatst toe niet wilde gaan stemmen, deed misschien nog wel veel meer pijn. Ik heb dus – een uur voordat de stemlokalen sloten – gestemd. Omdat die vrijheid veel belangrijker is dan persoonlijke ‘pijn’. Maar als de Raad zich afvraagt waarom Drechstrekers niet zijn gaan stemmen, moeten zij zich misschien afvragen of populisme rond verkiezingstijd waardevoller is dan de beginselen van behoorlijk bestuur.”

Fijne week verder!
Steven