Veel bezwaren tegen verhuizing bibliotheek

0
339
Foto: impressie door Van Es Interieur

PAPENDRECHT – Tijdens de bespreking in de commissie Samenleving van de mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar het gemeentehuis zijn afgelopen donderdag veel bezwaren geuit tegen het plan. Het college van Burgemeester en Wethouders is voorstander van de verhuizing.

“Zou het niet beter zijn om dit besluit aan de nieuwe raad over te laten?”, vroeg Akkie Bokma (VVD). “Dit voorstel komt veel te vroeg, we willen een brede discussie over de huisvesting van culturele organisaties in Papendrecht”, vond Ruud Lammers (Onafhankelijk Papendrecht). “Laat inwoners van Papendrecht meebeslissen over dit voorstel”, opperde Trijntje van Es (D66). “Wij adviseren een zoektocht om het begrote bedrag flink omlaag te brengen”, aldus Martin Verweij (Papendrechts Algemeen Belang). “We willen meer tijd, zodat onderzocht kan worden of de bibliotheek in de plint van het nieuwe pand naast het gemeentehuis kan komen”, suggereerde Bert Grimmius (GroenLinks). Wat doet de gemeente met het advies en de bedenkingen van de Culturele Adviesraad?”, wilde onder meer Theo Wolters (PvdA) weten.

Schade bij uitstel
De vele vragen waren voor het gemeentebestuur geen reden om terug te komen op de ingeslagen weg richting de beoogde verhuizing. Wethouder Kees de Ruijter: “De bibliotheek gaat schade oplopen als we uit gaan stellen.” Volgens de wethouder heeft de gemeente de verhuizing voldoende besproken met betrokkenen en kunnen de investeringskosten van bijna 7 ton niet omlaag gebracht worden.

Het was met name het CDA dat tijdens de vergadering nog wat verder inging op de financiële kant van de verhuizing. Volgens Leon van den Dool had het OP in een persbericht een verkeerd beeld geschetst van de kosten van de verhuizing van de bibliotheek. OP had de lagere opbrengst van de verkoop van De Markt 2, de vorige locatie van de bibliotheek, aangevoerd als kosten voor de verhuizing van de bibliotheek.

Oneerlijk
Leon van den Dool: “Het is echt onzin om de lagere opbrengst op de locatie aan De Markt van 610.000 euro in de schoenen van de bibliotheek te schuiven. Dat is heel oneerlijk tegenover de bibliotheek. Die lagere opbrengst komt omdat we niet overal dure appartementen willen bouwen. Die starterswoningen en zorgwoningen moeten er echt komen!”

Volgens het CDA bezuinigt de gemeente Papendrecht uiteindelijk ongeveer 92.000 euro per jaar als de bibliotheek gaat verhuizen naar het gemeentehuis. Er zou sowieso verbouwd moeten worden in het pand aan de Veerweg, als de bibliotheek daar zou blijven. Die locatie is destijds immers ingericht als tijdelijk onderkomen.

Uiteindelijk gaven slechts twee partijen zonder meer aan dat ze voor de verhuizing van de bibliotheek waren: het CDA en de ChristenUnie. De overige partijen hielden nog een slag om de arm en nemen de antwoorden van de wethouder mee voor fractieoverleg. Op donderdag 24 februari vergadert de gemeenteraad over de verhuizing van de bibliotheek. Naar verwachting zal de Papendrechtse politiek dan een beslissing nemen.

Bron: Het Kontakt