VVT alliantie Waardenland groeit en ondertekent convenant

0
354

REGIO – In september 2020 lanceerden ouderenzorgorganisaties en zorgkantoor VGZ in de regio Waardenland hun gezamenlijke visie op ouderenzorg in de regio tot 2030. Als VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) alliantie Waardenland geven zij gezamenlijke invulling aan deze visie. Om de samenwerking verder te versterken hebben alle betrokken organisaties een convenant opgesteld en ondertekend. In het convenant staan afspraken over de onderlinge samenwerking en gewenste resultaten.

In de afgelopen maanden heeft de alliantie meerdere projecten met succes uitgevoerd. Zo is momenteel een tweede lichting zij-instromers bezig met een verkorte BBL opleiding tot verzorgende IG. Ook is er één centraal verwijspunt voor kortdurende zorg in de Drechtsteden gerealiseerd: Verwijspunt 078.

Alliantie groeit
De alliantie krijgt steeds meer bekendheid. In april 2022 zijn Aafje, Internos, Lelie Zorggroep en Zorgwaard aangesloten bij de VVT alliantie Waardenland. Deze organisaties bieden thuiszorg in de regio Waardenland. Met de groeiende vraag van ouderen naar steeds complexere zorg thuis is regionale samenwerking ook op dit gebied van belang.

Dagelijks bestuur en nieuwe opzet
Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuwe opzet van de VVT alliantie Waardenland. Alle projecten en regionale opgaven zijn ondergebracht in drie programmalijnen, te weten (1) arbeidsmarkt en onderwijs, (2) wonen-zorg en zorgaanbod en (3) innovatie en data. Er is een dagelijks bestuur aangesteld en er zijn afspraken gemaakt over de samenwerking. Met het ondertekenen van het convenant tonen de betrokken organisaties hun commitment om de regiovisie te realiseren.

Over de VVT alliantie Waardenland
De VVT alliantie Waardenland bestaat uit veertien zorgorganisaties uit de regio Drechtsteden en regio Alblasserwaard-Vijfherenlanden en zorgverzekeraar VGZ. Door samen te werken aan ouderenzorg wil de alliantie ervoor zorgen dat zorg in de regio dicht bij mensen is, toegankelijk is, op hun behoeften inspeelt én betaalbaar blijft. Meer informatie over de alliantie (waaronder het convenant) en de projecten is te vinden op de website: www.vvtwaardenland.nl.