Wasko Kinderopvang start extra groep

0
1098

PAPENDRECHT – Wasko Kinderopvang heeft onlangs een extra dagopvangroep voor kinderen van 0 tot 4 jaar geopend aan de Zuidkil.

“We groeiden uit onze jas op de locatie Trossen Los”, aldus Inge de Goeij, locatiemanager Wasko Kinderopvang. “Vorig jaar zijn de peuters van peuterspeelgroeplocatie De Kajuit verhuisd naar een ruimte in CBS Prins Floris en een ruimte in OBS ’t Kofschip. Zo konden we nog meer samenwerken en werd de doorgaande lijn versterkt. Gevolg hiervan was dat locatie De Kajuit omgevormd kon worden tot een mooie plek voor dagopvangkinderen van 0-4 jaar.”

Op die manier kan Wasko voldoen aan de toegenomen wens van ouders voor dagopvang voor hun kind. “We merken dat steeds meer ouders de meerwaarde van professionele kinderopvang zien. Niet alleen omdat ouders dan zelf met gerust hart kunnen werken of studeren maar juist vanwege de ontwikkeling op het gebied van sociaal, motorisch, creatief en cognitief gebied. Op de kinderopvang leren kinderen van elkaar en door middel van spel; ze krijgen de ruimte om te groeien en hun talenten te ontwikkelen”, aldus De Goeij.

Ook past deze uitbreiding in de visie van Wasko om als maatschappelijke kinderopvang gelijke kansen voor álle kinderen te bieden, in iedere wijk, want ieder kind telt mee.

Wasko kondigde eind vorig jaar aan dat zij na de meivakantie zal starten met dagopvang in de wijk Wilgendonk.