Uitkomst Nationale Tuinvogeltelling

0
819

REGIO- De Nationale Tuinvogeltelling 2021 is afgelopen en bijna 200.000 mensen hebben een record aantal vogels geteld.

In totaal waren er 198.179 deelnemers en 2.759.139 getelde vogels. In de top 3 van getelde vogels zitten:
huismus met 514.993 tellingen, gevolgd door de koolmees met 357.326 tellingen en op nummer 3 staat de pimpelmees met een score van 234.028.

Volgend jaar op 28, 29 en 30 januari is er weer een nieuwe vogeltelling.

Bron: Vogelbescherming Nederland