Heeft een fietser voorrang?

0
683

REGIO – Automobilisten moeten voetgangers voorrang geven op een zebrapad of oversteekplaats. Fietsers hebben géén voorrang op het zebrapad. Zij hebben alleen voorrang als ze met de fiets aan de hand het zebrapad oversteken.

Volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens moeten “automobilisten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan dit te doen, voor laten gaan.” Uitgezonderd zijn een militaire kolonne óf een uitvaartstoet van motorvoertuigen. Zij hoeven voetgangers en fietsers geen voorrang te geven.

Volgens de ANWB is een motorvoertuig voor een deel aansprakelijk bij een aanrijding met een fietser, ongeacht of de fietser of automobilist schuldig is of niet. Fietsers en voetgangers worden namelijk gezien als zwakkere deelnemers in het verkeer en zijn daardoor extra beschermd.

Bron: AD de Dordtenaar