Populieren park Slobbengors ingekort

0
1138

PAPENDRECHT – Woensdag 31 maart worden de grote populieren achter het hoofdveld van voetbalvereniging Papendrecht in park Slobbengors ingekort. Deze populieren zijn in januari 2020 onderzocht door een boomexpert. Uit dit onderzoek bleek dat de bomen niet gezond zijn als gevolg van diverse aantastingen.

Drie bomen waren al zo zwaar aangetast dat ze destijds snel zijn verwijderd. In overleg met tennisvereniging PTC en Voetbalvereniging Papendrecht laat de gemeente Papendrecht vanuit haar zorgplicht de overige bomen inkorten. Deze bomen staan op een plaats waar veel recreanten, sporters en bezoekers komen en de gemeente wil uiteraard voorkomen dat er takken afbreken.

Aantrekkelijk voor mens, dier en natuur
De gemeente Papendrecht heeft de ambitie een aantrekkelijke plaats te zijn voor mens, dier en natuur. Daarom willen we de al aanwezige flora en fauna zo veel mogelijk behouden. Een ecoloog heeft voor de bomenlaan onderzocht wat de natuurwaarde is en op welke manier we die kunnen behouden.

Rust- en verblijfplaats vleermuizen
De ecoloog heeft vastgesteld dat de laan een belangrijke vliegroute en rust- en verblijfplaats is voor verschillende soorten vleermuizen. Vleermuizen zijn beschermd in Nederland en belangrijk voor de natuur in Papendrecht. Daarom is het belangrijk dat deze verblijfplaats en de vliegroute van de vleermuizen blijft bestaan. Bovendien zijn deze bomen ook belangrijk voor onder andere vogels en insecten.

Stammen behouden
De kronen worden van de bomen verwijderd en de stammen blijven op verschillende hoogten staan. Hiermee blijven de stammen van de populieren als ‘ecologische monumenten’ behouden. De belangrijke vleermuisverblijfplaats en vleermuisroute blijft zo gehandhaafd. Om de stammen direct interessanter te maken voor de dieren, worden de toppen van de stammen ingezaagd. Ook worden onder de stammen heesters geplant, zodat er voedselaanbod blijft voor de vleermuizen, vogels, insecten en schimmels. Zo zorgen we ervoor dat de natuurwaarde in Slobbengors van een hoog niveau blijft.

Bron: gemeente Papendrecht