College onderzoekt verdere bezuinigingen

0
931

PAPENDRECHT – Het college van burgemeester en wethouders heeft maandagavond 29 maart de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken (ABZ) bijgepraat over de uitwerking van de bezuinigingen.

Een extern financieel adviseur gaf inzicht in hoe de gemeente er voorstaat in vergelijking met andere gemeenten. De expert maakte duidelijk dat de financiële positie van Papendrecht voor de korte termijn voldoende is, maar dat voor de toekomst keuzes moeten worden gemaakt om tekorten te voorkomen. Tijdens de bijeenkomst maakte het college bekend dat het kijkt naar extra mogelijkheden om de tekorten om te buigen. Deze mogelijkheden worden uitgewerkt naast de maatregelen die eind 2020 zijn besproken met de raad.

Wethouder Pieter Paans: ‘De eerste financiële uitwerkingen van de voorstellen die in 2020 met de raad zijn besproken, wijzen erop dat zij niet genoeg besparing opleveren. We moeten daarom als gemeente extra maatregelen nemen, anders lopen de tekorten straks veel te hoog op en zijn we nog verder van huis. Het college heeft daarom opdracht gegeven om aanvullende ombuigingsmogelijkheden uit te werken.’

Alle maatregelen zijn onderdeel van het grootschalige traject om te voorkomen dat de tekorten oplopen tot €8 miljoen in 2025. Papendrecht heeft, net als vrijwel alle gemeenten in Nederland, te maken met financiële tekorten.

De financiële situatie van Papendrecht werd in de vergadering van de commissie ABZ uitgebreid toegelicht door een externe expert van Deloitte. Hij maakte ook een vergelijking met andere gemeenten van ongeveer dezelfde samenstelling en grootte. Volgens de adviseur staat Papendrecht financieel gezien op een kruispunt. Het voorzieningenniveau voor inwoners en bedrijven in de gemeente is groot, maar de lokale lasten zijn laag. Dit wordt ondersteund in de vergelijking met andere gemeenten. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten zal volgens de expert in de komende jaren aanzienlijk groter worden.

Wethouder Pieter Paans: “Het is goed om ook een extern deskundige te laten kijken naar onze financiële positie. Voor de korte termijn is het voldoende, maar gisteravond is opnieuw duidelijk geworden dat we echt maatregelen moeten nemen omdat dit in de komende jaren snel gaat veranderen.”

De lijst met extra mogelijkheden die het college laat onderzoeken komt bovenop de eerder genoemde maatregelen, is heel breed en niets staat nog vast. Wethouder Corine Verver: “Het voltallige college begrijpt dat de gehele operatie om te komen tot de noodzakelijke kostenbesparing, onrust kan veroorzaken in de Papendrechtse samenleving. Dat doet pijn. We nemen onze beslissingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, maar we moet echt alle mogelijkheden bekijken. Alleen met een sluitende begroting kunnen we werken aan het behoud van een vitaal en duurzaam Papendrecht.”

Op dit moment staat nog niets vast omtrent de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen. De politieke afwegingen van alle ombuigingsvoorstellen zal plaatsvinden in de behandeling van de Kaderbrief 2022 – 2025. De Kaderbrief wordt begin juni aan de raad aangeboden en begin juli tijdens de raadsvergadering besproken.