Contactgroep SamenSterk

0
592

PAPENDRECHT – Bij SamenSterk kunnen ouders met een kind met psychische kwetsbaarheid elkaar maandelijks ontmoeten, (h)erkenning vinden, kennis opdoen en ervaringen uitwisselen. De volgende bijeenkomst van SamenSterk is op: dinsdag 13 april van 9:30 tot 11:30 uur.

Er zijn veel psychische aandoeningen, bijvoorbeeld AD(H)D, angststoornis, anorexia, autisme, borderline, depressie en verslaving. Onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van ouders met een zorgintensief kind een burn-out krijgt.

Ouders stuiten regelmatig op onbegrip in hun omgeving. Als ouders kan men van elkaar leren, samen opkomen voor de kinderen en weten dat men niet de enige is. Men zoekt met elkaar hoe men samen met de omgeving, het kind zo goed mogelijk kan begeleiden.

SamenSterk is gericht op oplossingen, positiviteit en wil zo laagdrempelig mogelijk zijn voor alle ouders. Men kan elkaar steunen en motiveren. Stefanie de Vries en Anke-Elze de Jong-Rietstap trekken de kar van SamenSterk. Door hun persoonlijke ervaring en kennis weten zij als geen ander wat nodig is in de zoektocht van ouders naar goede hulp, zorg, ondersteuning en onderwijs. Zij snappen ouders en hebben aan een half woord genoeg. Deelname is gratis en aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: samensterk@ouderszhz.nl. Meer informatie vindt men op www.ouderszhz.nl.