Bezuinigingen nodig volgens wethouder

0
676

PAPENDRECHT – De gemeente moet in de komende jaren €6mln. bezuinigen, in wat misschien wel de grootste bezuinigingsoperatie uit haar geschiedenis is.

Het totale bedrag aan bezuinigingen bedraagt €8mln., maar €2mln. daarvan is vorig jaar al gerealiseerd door binnen de gemeentelijke organisatie te snijden. Voor de resterende €6mln. was een lijst met mogelijke bezuinigingen opgesteld, die eerst werd ingekort, maar nu weer is uitgebreid. Aan het eind van 2021 moet er €2mln. gekort zijn, de rest volgt in de jaren daarna.

Het eerste pijnpunt wordt gevormd door een korting van €500.000 op verschillende subsidies. De bibliotheek en Sterk Papendrecht worden hierbij het hardst getroffen. Veel andere instanties krijgen te maken met bezuinigingen van lagere bedragen, die toch zeer ingrijpend kunnen zijn. Het Beeldenpark Drechtoevers is daarvan een voorbeeld. De bezuiniging van bijna €8.000 betekent mogelijk het einde van deze organisatie. Over deze bezuinigingen wordt in juli door de gemeenteraad als eerste besloten.

Beslissingen over de overige bezuinigingen worden in de loop van het jaar genomen. Die variëren van het verminderen van het groenonderhoud tot het afschaffen van sportstimulering en van het verhogen van belastingen tot het versoberen van het duurzaamheidsprogramma. En nog veel meer opties.

De vraag die bij veel mensen leeft, is waarom de bezuinigingen nu ineens nodig zijn. Volgens wethouder Pieter Paans is de situatie lange tijd verhuld gebleven door financiële meevallers. Zo zouden er extra inkomsten geweest zijn door woningbouw en er zou geld overgehouden zijn in het sociaal domein.

De meeste bezuinigingen zijn versoberingen van het bestaande beleid, volgens Paans. Alleen als het gaat om wat de wethouder “luxe” noemt, worden er zaken afgebouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Sportgala.

De beslissingen over de kortingen zijn trouwens nog niet genomen. Het college van burgemeester en wethouders doet allerlei voorstellen aan de gemeenteraad en de gemeenteraad neemt hierover vervolgens een beslissing. De raad is het hoogste orgaan in een gemeente.

Bron: de Klaroen