‘De Biesbosch in de 2e Wereldoorlog’

0
1271

REGIO – Er is een nieuw boek verschenen over de rol van de Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog. Initiatiefnemers zijn Alfons van Brokhorst en Papendrechter Leen Fijnekam. Het eerste exemplaar van ‘De Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog’ werd vrijdag overhandigd aan Papendrechter Fokko Spier (95).

Van Bokhorst is werkzaam als conservator op het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam. Fijnekam is actief als vrijwillig gids bij Staatsbosbeheer vanuit Biesboschcentrum Dordrecht. De coronatijd gaf hen gelegenheid om onderzoek te doen naar de herkomst en juistheid van vele verhalen. ‘Dat was niet altijd eenvoudig’, aldus Fijnekam, ‘omdat de informatie die te vinden is in boeken, op internet, in krantenartikelen en op film elkaar soms tegenspreekt.’ Van Bokhorst las vele boeken over het onderwerp een had informatiebronnen ter beschikking uit het archief van het Biesbosch MuseumEiland.

Na de bevrijding van het zuidelijke deel van Nederland in het najaar van 1944 werd de Biesbosch een belangrijk frontgebied.

Het boek bevat hoofdstukken over onderduikers, verzetsstrijders, verstopte schepen en neergeschoten vliegtuigen. Over helden en slachtoffers in een gebied, bestaande uit een wirwar van kreken, killen, wilgenbossen en rietvelden. Een deel is gewijd aan de ‘crossings’. Dit was de naam voor het nachtelijk doorkruisen van het ruige Biesboschgebied om met gevaar voor eigen leven gezochte mensen en belangrijke oorlogsinformatie over te brengen naar het toen reeds bevrijd zuiden.

Fokko Spier deed op 17-jarige leeftijd meerdere malen crossings over de Boven-Merwede. Hij bracht personen over van Hardinxveld naar Sleeuwijk. Vanuit hier werden zij dan door de liniecrossers door de Biesbosch naar het bevrijde zuiden gebracht. Dit was een gevaarlijke onderneming, omdat er regelmatig Duitse patrouillevaartuigen op de rivier waren. Zijn verhaal is in het boek te vinden. Hij is één van de weinige verzetsstrijders die nog in leven zijn.

Bron: Werkendam.net