Advies geven over straatnamen

0
1139

PAPENDRECHT – In de toekomst zijn nieuwe namen nodig voor openbare ruimtes in de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan namen voor straten, pleinen, wegen, wijken, buurten, plantsoenen en ligplaatsen. De gemeente Papendrecht wil bewoners hier bij betrekken. Omdat bij het geven van een goede naam – die past binnen de landelijke richtlijnen – veel komt kijken, heeft het college hiervoor een Commissie Naamgeving in het leven geroepen. Voor deze commissie zoekt de gemeente enthousiaste leden.

De gemeente is op zoek naar drie leden voor de Commissie Naamgeving. Bij voorkeur hebben kandidaten kennis van aardrijkskunde, cultuurhistorie, cultuur, archeologie, geschiedenis en/of stedenbouwkunde.

De Commissie Naamgeving geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over de keuze van namen voor de openbare ruimte. Het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte om verschillende redenen een belangrijke taak voor de gemeente. Door de indeling van een gemeente in straten kunnen inwoners, maar zeker ook dienstverlenende instanties als politie, brandweer, ambulance en posterijen zich snel oriënteren in de gemeente.

Wie interesse heeft om onderdeel uit te maken van de Commissie Naamgeving of hier meer informatie over wil krijgen, kan contact opnemen met Edgar Zaagsma via telefoonnummer 14 078. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk woensdag 26 mei 2021.

Bron: gemeente Papendrecht