Onderzoek luisteren naar podcast

0
1009

REGIO – De laatste jaren is podcasting een van de meest trendy marketingkanalen. In 2020 werden meer dan 900.000 podcasts gecreëerd, dat is drie keer zoveel als in 2019.

Sinds het begin van de pandemie heeft 76,2% van alle mensen naar meer audio-content geluisterd dan ze voorheen deden. Voor Nederland is dit cijfer echter niet zo hoog, de meeste mensen gaven namelijk aan dat ze evenveel audio beluisteren als voor de pandemie.

In elk land, met uitzondering van Nederland, antwoordde ten minste 53% van de mensen dat zij naar audio-content luisteren tijdens het woon-werkverkeer of tijdens het uitvoeren van taken met veel herhaling erin. Hoewel slechts 33,63% van de Nederlandse respondenten dit antwoord gaf, was het nog steeds het winnende antwoord, net voor “luisteren tijdens het werk (32,74%)”.

Radio is nog steeds de koning van de audio en Clubhouse (praten in audio) moet zichzelf nog bewijzen. Minder dan 3% van alle respondenten luistert namelijk naar Clubhouse. In Nederland is dit percentage het hoogste met 3,5%.

In Nederland geeft slechts 11% van de mensen aan podcasts te verkiezen boven radio. Nederland is dan ook het land waar het minst naar podcasts geluisterd wordt. Audio-content met betrekking tot hobby’s wordt door 29% van de deelnemers aan het onderzoek beluisterd, terwijl audio-content gerelateerd aan hun carrière door 10% wordt beluisterd.

Het gehele onderzoek, inclusief onderzoeksresultaten, vindt men hier.