Wasko opent nieuwe dagopvang

0
654

PAPENDRECHT – Donderdag werd de nieuwste dagopvang locatie voor 0 tot 4-jarigen van Wasko Kinderopvang in de wijk Wilgendonk officieel geopend door wethouder Kees de Ruijter. De wethouder baande zich, samen met de eerste kindjes die gebruik maken van het kinderdagverblijf een weg door een muurtje van stapelblokken.

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen gaan. “Er zijn veel leuke dingen gebeurd in deze wijk de afgelopen jaren”, aldus de wethouder van onder andere onderwijs en kinderopvang. Het is een toonbeeld voor andere wijken”, vervolgt De Ruijter.

De kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan zijn, zijn blij dat hun broertje of zusje dichtbij zijn na schooltijd.

“Dit kinderdagverblijf is een uitstekend initiatief dat past binnen onze ambitie om als maatschappelijke kinderopvang gelijke kansen voor álle kinderen, in iedere wijk, aan te bieden”, aldus Rogier Vegter directeur-bestuurder Wasko Kinderopvang. “Ieder kind telt immers mee.”

Het scholencomplex aan de Moerbeihof huisvest twee basisscholen, CBS Prins Floris en OBS De Knotwilg. “Omdat de Prins Floris een lokaal over heeft is gekozen voor die school, vult locatiemanager Inge de Goeij aan. “Uiteraard zijn de kinderen die later doorstromen naar basisschool de Knotwilg ook van harte welkom! We hebben met beide scholen een uitstekende samenwerking.”

Cent den Haan, directeur CBS Prins Floris en Vic Michielse, directeur OBS de Knotwilg zijn blij met deze ontwikkeling. Nu kunnen zij, samen met Wasko, nog beter werken aan een doorgaande lijn voor kinderen van de dagopvang en peuterspeelgroepen naar beide groepen 1.”

Wasko biedt in deze wijk al peuteropvang en buitenschoolse opvang aan en voorziet in het openen van een dagopvanglocatie in de behoefte van ouders naar kinderopvang dichtbij in de buurt.

Foto: Richard van Hoek