OZB omhoog in 2022

0
818

PAPENDRECHT – De OZB gaat in 2022 omhoog met 15%. Gemiddeld betekent dat een stijging met €10. Dit staat te lezen in de zogenaamde Kaderbrief, die het college van B&W naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Met de verhoging van 15% komt Papendrecht uit rond het landelijk gemiddelde. De maatregel levert de gemeente ongeveer €1,7 miljoen op jaarbasis op.

De maatregel is onderdeel van een pakket waarvan ook bezuinigingen op subsidies en andere voorzieningen deel uit maken.. Wethouder Financiën Pieter Paans geeft aan dat het verschil tussen uitgaven en inkomsten behoorlijk veel groter zal worden. Daarnaast heeft Papendrecht nu nog lage lokale lasten. Door de verhoging van de OZB kan de balans tussen uitgaven en inkomsten worden gecorrigeerd.

Papendrecht moet volgens het gemeentebestuur in 2026 een tekort van €8 miljoen terugdringen. In 2020 wist de gemeente in de eigen organisatie al voor €2 miljoen te snijden.

De maatregelen uit de Kaderbrief worden besproken in de raadsvergadering van 8 juli.

Bron: de Klaroen