Laatste fase groot onderhoud N3

0
594

PAPENDRECHT/DORDRECHT – Vanaf vrijdag 18 juni 22.00 uur tot maandag 21 juni 05.00 uur is de N3 in beide richtingen afgesloten tussen de Merwedestraat in Dordrecht en de A16, inclusief alle toe- en afritten. Aannemer Boskalis start vanaf 21.00 uur met het afsluiten van de toe- en afritten.De N3 zelf is als laatste aan de beurt om 22.00 uur. De fiets- en voetpaden langs de N3 blijven open.

Tijdens dit weekend wordt het volgende deel van de N3 tussen de Laan der Verenigde Naties en de Merwedestraat omgebouwd naar een nieuwe situatie met minder rijstroken die tot oktober duurt. Weggebruikers wordt geadviseerd de N3 gedurende dit weekend te vermijden en rekening te houden met extra reistijd. Vanaf maandag 21 juni 05.00 uur moeten weggebruikers rekening houden met de nieuwe tijdelijke situatie. Tegelijk gaat het zojuist vernieuwde deel van de N3 tussen de A16/ Laan van Europa en de Laan der Verenigde Naties weer volledig open voor het verkeer.

Omleidingen
De volgende op- en afritten zijn afgesloten: Sterrenburg, Overkampweg/Laan der VN, Provincialeweg en de Merwedestraat richting de A16. Bij de Merwedestraat blijven de op- en afrit van en naar Papendrecht open.
– Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A15 en A16 en omgekeerd.
– Lokaal verkeer tussen Dordrecht en Papendrecht kan ook via de op- en afrit bij de Merwedestraat rijden. Houd hier rekening met extra verkeersdrukte.
Lokaal verkeer wordt geadviseerd vooraf de route te bekijken. Soms kan omrijden via de A15 en A16 (afslag 21 Dordrecht Centrum) sneller zijn.
– Het ziekenhuis is tijdens het weekend niet via de N3 bereikbaar. Lokaal verkeer naar het ziekenhuis rijdt over de Laan der Verenigde Naties, Kapteynweg of Overkampweg. Verkeer van buiten Dordrecht neemt de A16, afslag 21 Dordrecht Centrum naar het ziekenhuis. Alle hulpdiensten hebben doorgang gedurende de weekendwerkzaamheden.
Aan de zuidkant van de N3 is Amstelwijck (Laan van Europa) bereikbaar vanaf de A16 en de N217.
– Openbaar vervoer op deze route rijdt tijdens de afsluiting via een andere route.

Vier weekendafsluitingen N3 bij Papendrecht
Bij de laatste fase hoort ook het groot onderhoud van de N3 ter hoogte van Papendrecht. Hiervoor zijn vier (lange) weekendafsluitingen nodig tussen de aansluiting A15 en de Merwedestraat. Deze zijn tussen eind juni en juli. Het groot onderhoud aan de viaducten en weg bij Papendrecht is gepland in de weekenden zodat het verkeer doordeweeks kan blijven doorrijden. In de aanloop naar deze weekenden zijn er ook telkens een aantal nachtafsluitingen gepland voor voorbereidende werkzaamheden.

Geluidhinder verwacht
Het werk dat in deze nachten en weekenden wordt uitgevoerd zal de nodige geluidshinder opleveren. Het demonteren van de vangrails maakt bijvoorbeeld een ratelend geluid en ook het slopen van de asfaltverharding kan geluidhinder veroorzaken. Advies aan omwonenden is dan ook om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de verwachte geluidsoverlast.

Data weekendafsluitingen bij Papendrecht:
· Vrijdag 25 juni 22.00 uur tot maandag 28 juni 05.00 uur

· Donderdag 1 juli 22.00 uur tot maandag 5 juli 05.00 uur

· Donderdag 8 juli 22.00 uur tot maandag 12 juli 05.00 uur

· Vrijdag 23 juli 22.00 uur tot maandag 26 juli 05.00 uur

Zie voor de data van alle nachtafsluitingen bij Papendrecht de planning op www.N3werkzaamheden.nl.

Laatste fase
Tussen september 2020 en oktober 2021 wordt gewerkt aan de N3 bij Dordrecht (Merwedestraat – A16). Dit deel van de N3 wordt in vier fases opgepakt. De laatste fase is vanaf de Laan der Verenigde Naties tot de Merwedestraat. Deze fase start op maandag 21 juni en duurt tot oktober. Er blijven tijdens het werk drie rijstroken open. Twee richting A15 (Papendrecht) en één richting A16 (Breda). De rijstroken zijn versmald en er geldt een maximumsnelheid van 70 km/uur. Weggebruikers moeten rekening houden met een aangepaste verkeerssituatie, zoals kortere invoegstroken en geen weefvakken. Op- en afritten blijven zoveel mogelijk open.

Om de doorgang voor hulpdiensten tijdens de werkzaamheden te garanderen, wordt er een rijstrook afgezet op de N3 vanaf de A15 tot de Merwedestraat. Verkeer richting Dordrecht/A16 moet rekening houden met hinder en extra reistijd.

Er komt een nieuwe fundering en stil asfalt op de N3. We vervangen ook andere onderdelen van de weg zoals de verlichting en voegovergangen van bruggen en viaducten. Waar nodig voeren we onderhoud uit aan viaducten, bruggen en geluidschermen.

Hinder beperken
Rijkswaterstaat doet er samen met de gemeenten alles aan om de hinder tijdens het groot onderhoud van de N3 zoveel mogelijk te beperken.

Weggebruikers kunnen zelf ook iets doen om de hinder te beperken door vaker de fiets of e-bike te pakken, op andere tijden (buiten de spits) te reizen of thuis of op een andere locatie te werken. Daarnaast is er voor automobilisten die overstappen op een (elektrische) fiets een kortingsregeling op de aanschaf. Aanmelden kan via de site Ways2go. Werkgevers die interesse hebben in een advies over en ondersteuning bij ander reisgedrag van medewerkers kunnen contact opnemen met het samenwerkingsverband SamenBereikbaar. Via dit platform kan ook de communicatietoolbox N3 voor bedrijven worden aangevraagd.

Forse opgave
Het groot onderhoud van de N3 en de renovatie van de Wantijbrug zijn onderdeel van de opgave van Rijkswaterstaat om de komende jaren de bestaande infrastructuur te vervangen en renoveren. Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen. Daarnaast past Rijkswaterstaat de komende jaren in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen. Denk hierbij o.a. aan nieuwe aansluitingen van de A16 en A15 op de N3 en verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht.

Kijk voor de actuele informatie op: www.N3werkzaamheden.nl.