Commissie ABZ op maandag 14 juni

0
459

PAPENDRECHT – Op maandag 14 juni is er een vergadering van de Commissie ABZ van de gemeenteraad. Op de agenda staan onder meer de Jaarstukken 2020 en het voorstel van de gemeente Dordrecht voor de gezamenlijke vuurwerkshow op 31 december op het Drie-Rivierenpunt. In het voorstel worden vóór- en tegenargumenten aangeven van deelname aan het gezamenlijke project van Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht. Gezien de voorbereidingswerkzaamheden is besluitvorming hierover voor het zomerreces noodzakelijk.

Op de agenda staat ook het voorstel van GroenLinks om de geheimhouding van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Fokker over de de Fokker locatie op het Slobbegors op te heffen. Ook de schriftelijke reactie van de gemeente op dit voorstel wordt daarbij besproken.

De vergadering is digitaal en staat onder leiding van voorzitter Pieter-Jan de Dekker.