Doet Papendrecht wel of niet mee?

0
670

PAPENDRECHT – Maandag 14 juni bespreekt de raadscommissie ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken) een notitie van het het college van B&W over de vraag of Papendrecht moet meebetalen aan de gezamenlijke vuurwerkshow op het Drie-Rivierenpunt tijdens de jaarwisseling. Deelname zou neerkomen op een bedrag van €18.000. De notitie spreekt geen voorkeur uit, maar geeft de raadsleden twee scenario’s.

Als argument voor deelname wordt gesteld dat de show een alternatief biedt voor het zelf afsteken van vuurwerk. Tegenargument is onder meer het feit dat Papendrecht relatief weinig schade door vuurwerk kent. Ook de kosten zijn een argument tegen deelname gezien de op stapel staande bezuinigingen.

Dit laatste punt is dan ook het belangrijkste argument voor het tweede scenario, waarin Papendrecht niet deelneemt aan de vuurwerkshow. Het college stelt wel dat de inwoners van Papendrecht een grootse afsluiting van het jaar op prijs zouden stellen.

Een onderzoek naar de vraag hoe Papendrechters denken over de viering van de jaarwisseling kon door de coronaproblemen niet worden afgerond.

De commissieleden wordt gevraagd te kiezen tussen beide scenario’s, waarna de voltallige gemeenteraad het definitieve besluit zal nemen.

De commmissievergadering begint om 20:00 uur en kan digitaal worden bijgewoond.