Papendrecht heeft vitaliteitsakkoord

0
500

PAPENDRECHT – De rijksoverheid stimuleert gemeenten om met lokale organisaties en inwoners een Sportakkoord en een Preventieakkoord af te sluiten. In Papendrecht zijn deze beide akkoorden samengevoegd
in het Vitaliteitsakkoord Papendrecht.Dankzij het Vitaliteitsakkoord Papendrecht wordt er gezamenlijk richting gegeven aan gemeenschappelijke ambities voor vitale en gezonde inwoners. Ruim 70 partijen hebben met elkaar gesproken over welke bijdrage zij (gezamenlijk) kunnen leveren om meer inwoners van Papendrecht de mogelijkheid te bieden om voor een gezondere leefstijl te kiezen. Of dit nu gaat om meer sporten of bewegen, gezondere voeding, mentale gezondheid, stoppen met roken of overmatig alcoholgebruik, elke partij draagt hieraan zijn eigen steentje bij. Juist door de Corona pandemie hebben we geleerd hoe belangrijk gezondheid is.

Evelyn van der Haar, formateur Vitaliteitsakkoord Papendrecht, licht toe: “We willen met elkaar een beweging op gang brengen naar een Papendrecht waarin het voor inwoners gemakkelijker is om gezonde keuzes te maken en zo preventief te werken aan gezondheid en meer mensen met plezier te laten sporten en bewegen.”

Het Vitaliteitsakkoord bestaat uit afspraken en acties op het gebied van sport, gezondheid & preventie, die naast de beoogde maatschappelijke ambities, de deelnemende partijen ook energie en resultaat opleveren. Om de ambities rondom sporten en bewegen, gezonde leefstijl en inclusieve samenleving in Papendrecht te realiseren is het enorm belangrijk dat er samengewerkt wordt.

Volgende week overhandigt Evelyn van der Haar officieel het vitaliteitsakkoord aan de wethouder Sport, Pieter Paans en de wethouder van Volksgezondheid, Kees de Ruijter. Zij draagt dan ook het stokje over aan de Papendrechtse Marvin Straver, adviseur lokale sport, die samen met een geformeerde stuurgroep, sturing gaat geven aan het vervolgproces. De belangrijkste taak wordt het beoordelen van de aanvragen voor uitvoeringsbudget, zodat een uitvoerende partij kan starten met activering van de Papendrechters. Behalve Marvins Straver, bestaat de stuurgroep uit vertegenwoordigers van AV Passaat, FitKidz, Gemeente Papendrecht, Gymnastiekvereniging Olympia, IKC De Wielen, PKC/Vertom, VV Papendrecht, Wasko, VV Drechtstreek, Tandem Support, GGDZHZ, TOP Papendrecht .

Na de zomer wordt er een ontmoetingsmoment georganiseerd waar alle aangesloten partijen met elkaar kunnen kennis maken, ideeën kunnen uitwisselen en zo doende een nog betere samenwerking kunnen bewerkstellingen.