Verwacht herstel arbeidsmarkt Drechtsteden

0
513

DRECHTSTEDEN – In mei daalde het aantal WW-uitkeringen in de Drechtsteden in vrijwel alle sectoren ten opzichte van april 2021. Ook in vergelijking met mei 2020 is het aantal WW-uitkeringen afgenomen.

De spanning op de arbeidsmarkt stijgt weer richting het niveau van voor de coronacrisis; werkzoekenden hebben meer kans op werk en werkgevers komen moeilijker aan nieuw personeel.

Voor 2021 verwacht UWV eerst een toename van het aantal gewerkte uren in Nederland. Het aantal banen daalt dit jaar nog wel; zowel landelijk als in de Drechtsteden. In sommige sectoren groeit het aantal banen echter al in 2021, zoals in de industrie, de uitzendbranche en het openbaar bestuur. In 2022 stijgt het totaal aantal banen in Nederland.

WW-uitkeringen in de Drechtsteden dalen in mei in alle sectoren
Eind mei 2021 verstrekte UWV 3.554 WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Drechtsteden. Ten opzichte van mei 2021 is dit een afname van 5,9% (-224 uitkeringen) en daarmee iets kleiner dan de landelijke afname van 6,1%. De daling deed zich in bijna alle sectoren voor. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 14,5%, oftewel 494 uitkeringen. Deze afname is kleiner dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-17,6%).

Spanning op de arbeidsmarkt in de Drechtsteden beweegt weer richting niveau van voor de coronacrisis
De arbeidsmarkt in de Drechtsteden begint zich te herstellen van de coronacrisis. De WW-uitkeringen nemen af en het aantal vacatures groeit. In het 1e kwartaal van 2021 groeide het aantal openstaande vacatures met 19,9% ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is veel hoger dan het Nederlands gemiddelde van 12,1%. Daarmee neemt de spanning op de arbeidsmarkt weer flink toe; er zijn meer kansen voor werkzoekenden en werkgevers kunnen moeilijker nieuw personeel vinden.

UWV verwacht dat de spanning in het tweede kwartaal 2021 nog verder zal toenemen. Wel zijn er verschillen tussen sectoren en beroepen. De arbeidsmarkt bleef in 2020 krap voor beroepen in de techniek, zorg en welzijn, ICT en transport en logistiek. In het eerste kwartaal 2021 werdt de markt voor bedrijfseconomisch en administratieve beroepen samen met agrarische beroepen ook weer krap. Daarmee valt de gehele arbeidsmarkt in de Drechtsteden weer als krap te typeren, zoals ook het geval was voor de coronacrisis.

UWV verwacht dat de opleving van begin 2021 op de arbeidsmarkt zich voortzet in de loop van 2021 en 2022. In 2021 neemt eerst het aantal gewerkte uren toe; landelijk met 2%. Het aantal banen van werknemers daalt dit jaar nog wel. In Drechtsteden gaat het om een krimp van 0,9% en landelijk is er sprake van een krimp van 0,2%. Die afname doet zich onder meer voor in sectoren die vorig jaar ook al krompen, zoals de horeca en detailhandel. Een uitzondering hierop is de uitzendbranche: de uitzendbanen stijgen dit jaar weer hard, na een sterke krimp in 2020. Deze sector reageert vaak als eerste bij een omslag op de arbeidsmarkt. Ook voor de industrie en het openbaar bestuur wordt groei verwacht. In 2022 wordt een banengroei verwacht van 1,1% in de Drechtsteden, nagenoeg gelijk met de verwachting voor Nederland van 1,2%.

Arbeidsmarktprognose UWV
UWV publiceert elk jaar de arbeidsmarktprognose over de verwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dit jaar is er een grotere mate van onzekerheid in de prognose vanwege de aanhoudende coronapandemie, de duur en mate van contact beperkende maatregelen en de daarbij horende gevolgen.