Een Turner voor het Dordrechts Museum

0
604
Dordrechts Museum onthulling van nieuwe Aanwinst - van William Turner op de Cuypzaal met Alexander Pechtold als gast.
Dordrechts Museum onthulling van nieuwe Aanwinst – van William Turner op de Cuypzaal met Alexander Pechtold als gast.

DORDRECHT – Nederland en in het bijzonder Dordrecht is een belangrijke en unieke aanwinst rijker: een schilderij van de Engelse landschapschilder J.M.W. Turner. Het werk, Whalley Bridge and Abbey uit ca 1811, werd vandaag officieel onthuld door Alexander Pechtold (voorzitter van het Nationaal Fonds Kunstbezit) en Piet Sleeking (wethouder cultuur Dordrecht).

Turner is de beroemdste kunstenaar van Engeland. Zijn werk is in Nederland nauwelijks te zien. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste en meest originele landschapschilders ooit. Dankzij een particuliere verzamelaar kan het Dordrechts Museum nu een schilderij van deze Engelse meester in langdurig bruikleen aan de collectie toevoegen.

Gedroomde aanwinst
Het is een uitzonderlijke aanwinst voor ons land te noemen. Turner behoort tot de buitencategorie. Zijn werk is zeldzaam en internationaal geliefd. Net als bij Rembrandt is slechts een handvol schilderijen van Turner in particulier bezit. Het overgrote deel van zijn oeuvre bevindt zich in Engelse musea. Slechts zelden komen werken van Turner op de kunstmarkt. Voor Peter Schoon is de aanwinst een hoogtepunt in zijn carrière als museumdirecteur: “Het is echt een droom die uitkomt, om zo’n mooie Turner aan de collectie toe te kunnen voegen: een vroeg meesterwerk van Turner waarin de invloed van Aelbert Cuyp zichtbaar is. Ons museum heeft de ambitie de collectie in een brede internationale context te plaatsen. We willen dwarsverbanden in de schilderkunst zichtbaar maken. Met dit landschap kan voor het eerst in Nederland getoond worden dat de grote Engelse schilder zich liet inspireren door de Hollandse 17de-eeuwse schilderkunst.”

Van belang voor openbare kunstbezit
Whalley Bridge and Abbey is een belangrijk vroeg werk van Turner zoals dat nog niet in de ‘Collectie Nederland’ aanwezig was. Het heeft een prachtige herkomst en uitgebreide tentoonstellingsgeschiedenis. De afgelopen 23 jaar was het schilderij in het Ashmolean Museum in Oxford te zien en daarvoor was het in langdurig bruikleen in het museum in Birmingham tentoongesteld. Het schilderij is vorig jaar op 28 juli bij Sotheby’s in Londen geveild en na overleg met het Dordrechts Museum gekocht. De verzamelaar heeft een goede band met het museum en men was samen al langere tijd op zoek naar een bijzonder topstuk om met het publiek te delen. Alexander Pechtold benadrukt: “Voor het Nederlandse openbare kunstbezit is een particulier initiatief als dit van onschatbare waarde. Belangrijke buitenlandse schilders zijn hier slecht vertegenwoordigd. Er is in Nederland maar één ander schilderij van Turner te zien. Het is een prachtig en prijzenswaardig voorbeeld van betrokkenheid van particulieren bij musea.”

Band met Dordrecht
Het schilderij van Turner sluit prachtig aan bij het werk van Aelbert Cuyp (1620-1691), de beroemdste schilder uit Dordrecht. Turner was een groot liefhebber van het werk van Cuyp. Niet alleen Cuyps zachte gouden licht maakte op Turner een diepe indruk, ook Dordrecht, de stad van Cuyp kon hem bekoren. In totaal was hij vier keer in Dordrecht (in 1817, 1825, 1833 en 1835). Volgens wethouder cultuur, Piet Sleeking, zet het schilderij Dordrecht op de kaart: “Dordrecht is niet alleen de stad van Cuyp, maar ook van Turner. Het Dordrechts Museum kan met dit fraaie, internationaal belangwekkende schilderij zijn positie binnen de Nederlandse musea versterken. Het is niet alleen een aanwinst voor de stad, maar ook voor Nederland.”