Ernstige hinder dreigt voor fietsers

0
1024

PAPENDRECHT/DORDRECHT – Werkzaamheden aan de fietsroute op de Merwedebrug naar Dordrecht zijn op komst in het najaar. Fietsers tussen Papendrecht en Dordrecht moeten fors omrijden of gebruik maken van een extra pont bij de brug.

Twee Dordtse brugverbindingen worden in het najaar nagenoeg gelijktijdig vernieuwd. Het gaat om de Merwedebrug, de brug over de Merwede, en de Blauwe brug over het Wantij, vlak naast de spoorbrug in Stadspolders. Herstel en aanpassingen van beide bruggen zijn nodig. De constructie en het dek van het fietspad op de Merwedebrug zijn versleten.

De Merwedebrug brug valt onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en verbindt Papendrecht met Dordrecht. Deze brug is van grote betekenis voor zowel het auto- als het fietsverkeer, waaronder veel scholieren.

Om kilometers omrijden te voorkomen heeft de Verkeersonderneming in opdracht van Rijkswaterstaat een rapport uitgebracht met mogelijke oplossingen voor het fietsverkeer op de Merwedebrug. De voorkeursoplossing biedt de fietsers een tijdelijke routing op de brug over één rijstrook, onttrokken aan het autoverkeer. Er resteert dan één rijstrook voor het autoverkeer en de hulpdiensten.

De Fietsersbond Drechtsteden vindt deze variant aantrekkelijk en het alternatief via een extra pont onhandig en niet realistisch, wel met de kanttekening dat een oplossing op de brug voldoende veilig wordt uitgewerkt. Ook voor Rijkswaterstaat lijkt deze oplossing aanvaardbaar, maar onder voorbehoud van nader technisch onderzoek en groen licht van de hulpdiensten.

Zeer recent is door het directieteam van Rijkswaterstaat een brede afweging gemaakt tussen de varianten van omrijden en andere belangen, zoals bijvoorbeeld veiligheid, techniek, verkeer, scheepvaart.
De vrees van de Fietsersbond is uitgekomen. Op basis van verminderde veiligheid voor fietsers en mogelijke vertraging voor hulpdiensten bij het behoud van een fietsroute over de brug kiest het directieteam voor de oplossing met een extra pontverbinding ter hoogte van de Merwedebrug.

De Fietsersbond voorzag deze voor fietsers zeer nadelige keuze en heeft onder meer een oplossing ingebracht om het probleem van mogelijk oponthoud van de hulpdiensten op te lossen. De Fietsersbond suggereerde dat met verkeerslichten boven de rijstroken op de N3 geregeld wordt dat de hulpdiensten vrij baan krijgen op de brug. Deze lichten blokkeren kort het autoverkeer als hulpdiensten passeren, vanaf het punt dat de vluchtstrook op de N3 ophoudt nabij de Wantijbrug. Deze suggestie heeft dus helaas niet tot de gewenste keuze geleid. Een (te) smalle tijdelijke fietsroute wordt door Rijkswaterstaat als te onveilig ingeschat.

De Fietsersbond dringt aan op een intensievere inzet van de betrokken gemeenten om de fietsersbelangen, van onder meer zeer veel scholieren, stevig te behartigen en de nadelen zoveel mogelijk te minimaliseren.