Weinig ruimte voor dieren

0
528

REGIO – Het leefgebied voor dieren is beperkt in Nederland. Alleen in natuurgebieden hebben dieren nog ruimte. Er is een groot tekort aan natuur en leefgebieden. 15% van Nederland beslaat nog maar uit natuur.

Voor dieren is het buiten deze natuurgebieden heel moeilijk om voedsel te vinden en om te schuilen of een nest te bouwen. Heggen, slootkanten en bomenrijen zijn voor een groot deel verdwenen. Er is weinig groen in de tuinen voor de dieren. Hierdoor verdwijnen er veel diersoorten helemaal uit Nederland.

Het aantal insectensoorten neem ernstig af en dit geldt ook voor algemene soorten. 76% van de biomassa aan insecten is verdwenen in 30 jaar.

Wanneer er minder insecten zijn, gaan ook de insecteneters achteruit. Denk o.a. aan de grutto en de egel die afhankelijk voor hun voedsel zijn van insecten. Insecten helpen ook bij het afbreken van plantenresten, dood hout en zelfs dode dieren. Bloemen, gewassen en bomen worden niet meer bestoven als er geen insecten meer zijn.

Red de insecten en maak van de tuin hun huis. Nederland heeft heeft in totaal 3 miljard m2 aan tuin. Daarvan is 1,4 miljard m2 tuin niet groen (bron: Deloitte) In iedere tuin kan men 1m2 vrijmaken voor insecten en op deze wijze zullen de aantallen weer gaan groeien!

Bron: Natuurmonumenten