Inloopmomenten huisvesting VO

0
637

PAPENDRECHT – De gebouwen van De Lage Waard en het Willem de Zwijger College zijn hard aan vernieuwing toe. De afgelopen maanden heeft de gemeente onderzocht of en hoe frisse en energiezuinige schoolgebouwen gerealiseerd kunnen worden, om zo de kwaliteit en continuïteit van het voortgezet onderwijs in Papendrecht te waarborgen. Men gaat er vanuit dat de scholen in principe terugkomen op de locaties waar zij nu gevestigd zijn: Vijzellaan en Van der Palmstraat. De locatie aan de Burgemeester Keijzerweg komt vrij. Uit het onderzoek blijkt dat het inderdaad mogelijk is op de huidige locatie huisvesting voor de middelbare scholen terug te laten komen.

Er liggen nu vier scenario’s op tafel waarbij ook rekening is gehouden met groen, parkeren, verkeer en duurzaamheid. In elk scenario worden de verschillende schoolonderdelen VMBO, VMBO-T, HAVO/VWO en sport op een andere manier op de locaties geclusterd.

Per scenario zijn er kaartjes gemaakt met voorbeelden van hoe dit ingepast kan worden. Dit kan namelijk op verschillende manieren. De kaartjes zijn dus geen eindplan, maar geven een indruk van de betekenis van een scenario. U vindt alle informatie en kaartjes hier.

Het gemeentelijke projectteam, samen met wethouder Kees de Ruijter en de bestuurders van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College is tijdens deze bijeenkomsten aanwezig voor vragen en suggesties over de toekomst van huisvesting van het voortgezet onderwijs. De inloopmomenten worden gehouden op:
-Maandag 12 juli, Willem de Zwijger College, Van der Palmstraat 2 tussen 17.00 – 19.00 uur
-Dinsdag 13 juli, De Lage Waard, Vijzellaan 4 tussen 17.00 – 19.00 uur.
Aanmelden is niet nodig.

Beide avonden zijn bedoeld voor de omwonenden van beide locaties, ondernemers, organisaties en andere belangstellenden. U kunt binnen lopen op de dag en het moment die u passen. Uiteraard wordt in de opzet rekening gehouden met de coronamaatregelen die op dat moment gelden, zoals de 1,5 meter afstand.

Het haalbaarheidsonderzoek is géén definitief eindplan, maar een eerste opzet om ruimtelijk en financieel te kunnen beoordelen of het gewenste programma inpasbaar is op de betrokken locaties. Het college doet in september een voorstel aan de raad. Als de gemeenteraad een keuze maakt voor een scenario, wordt dat uitgewerkt in concretere voorstellen.

Buiten de inloopmomenten die we organiseren, bent u altijd welkom contact op te nemen met het projectteam van de gemeente. Ook voor vragen over dit project kunt u bij hen terecht. Stuur een e-mail naar huisvestingvo@papendrecht.nl en de gemeente neemt contact met u op.