Gemeenteraad stemt voor energietransitie

0
431

PAPENDRECHT – De Regionale Energie Strategie (RES) is donderdag 1 juli met enkele aanpassingen de goedgekeurd door de gemeenteraad. De RES moet er in de Drechtsteden voor zorgen dat de energie duurzamer opgewekt en gebruikt wordt.

In 2030 willen de Drechtsteden tenminste 20% minder energie gebruiken in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2020. De Drechtsteden willen in 2030 0,37 TWh aan duurzame energie opwekken. De nationale opgave van de 30 RES-regio’s is om in 2030 minstens 35 TWh aan hernieuwbare elektriciteit op land op te wekken.

De gemeenteraad stond achter de RES, maar plaatste wel enkele kanttekeningen.

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht wil tijdens het proces van de energie-transitie de democratische legitimiteit, de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad en de inwonersparticipatie beter borgen en diende daarvoor een motie in.

Ook de SGP kwam met een motie. Deze partij vindt dat het nu nog niet duidelijk is wat de kosten zijn van de RES. De partij wil in het vervolg beter zicht krijgen op de financiële gevolgen van de veranderingen die gaan komen, niet alleen voor de gemeente maar ook voor de inwoners die ermee te maken zullen krijgen.

Daarnaast was er nog een motie die door SGP, PAB en D66 werd ingediend over zonnepanelen. Een strook van 25 meter aan zonnepanelen ten noorden van de A15 is acceptabel, maar een zonneweide van 250 meter diep in de ongerepte weilanden is te veel. Die boodschap gaf coalitiepartij Papendrechts Algemeen Belang (PAB) samen met de SGP en D66 vorige week af richting het college van B&W.

De moties kregen voldoende steun in de raad en worden door het gemeentebestuur meegenomen in de verdere afhandeling van de Regionale Energie Strategie 1.0.

Bron: de Klaroen