Gemeentespeld voor Kees Kloet

0
975

Foto: Foto Schievink

PAPENDRECHT – Rector/bestuurder van De Lage Waard, Kees Kloet, heeft donderdag als blijk van waardering en erkentelijkheid de zilveren gemeentespeld ontvangen. Tijdens zijn afscheidsreceptie overhandigden waarnemend burgemeester Annemiek Jetten en wethouder Kees de Ruijter ook de bijbehorende oorkonde. Kloet werd op 1 januari 2017 aangesteld als directeur onderwijs/bestuurder van De Lage Waard, met als opdracht zorg te dragen voor de dagelijkse leiding van de school en de leiding van de organisatieontwikkeling.

De Lage Waard is samen met het Willem de Zwijger College al jaren een begrip in Papendrecht en de regio. Dit zorgt ervoor dat er iets te kiezen valt voor de duizenden leerlingen die dagelijks in Papendrecht voortgezet onderwijs volgen.

Christelijk voortgezet onderwijs behouden
Bij de komst van Kees Kloet verkeerde De Lage Waard organisatorisch in zwaar weer. Ingrijpen was noodzakelijk om christelijk voortgezet onderwijs in Papendrecht te behouden. De gemeente, maar bijvoorbeeld ook het bedrijfsleven, vindt dit belangrijk omdat er niet alleen grote behoefte is aan deze vorm van onderwijs, maar ook omdat de school een belangrijke bijdrage levert aan werkgelegenheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers en aan de lokale economie.

Klaarstomen voor de maakindustrie
Samen met de raad van bestuur en schooldirecteuren ontwikkelde Kloet een strategie om de school er weer bovenop te helpen en met ontwikkeling van Talent XL VMBO aan te sluiten bij de vraag naar gekwalificeerde medewerkers voor de ‘maakindustrie’, een industrie die sterk is vertegenwoordigd in deze regio. Kloet wist in dat proces volop vertrouwen en medewerking van de medewerkers van De Lage Waard te krijgen, leverde belangrijke bijdragen aan het onderwijskundige concept en zorgde er voor dat beide locaties van De Lage Waard zijn gegroeid naar één organisatie. Daarbij speelde het verenigen van cultuuraspecten een belangrijke rol.

Gesprekken over toekomstbestendige schoolgebouwen
Verder werden onder leiding van Kloet gesprekken met de gemeente gevoerd over het behoud van het voortgezet onderwijs in de toekomst en wat dit vraagt op het vlak van toekomstbestendige schoolgebouwen. Samen met het Willem de Zwijger College leverde hij veel input bij dit onderwerp, waarbij zijn enorme feiten- en dossierkennis van pas kwam. Het is mede zijn verdienste dat in dit proces ook de verhoudingen tussen beide scholen zijn versterkt.

Op de kaart
Samengevat heeft Kloet in een lastige situatie uiteenlopende aandachtspunten gestructureerd, heldere lijnen aangebracht, duidelijkheid gegeven en De Lage Waard weer op de kaart gezet. Onder zijn leiding is ook het onderwijsaanbod vernieuwd en de aantrekkelijkheid van de school toegenomen. Het resultaat: meer instroom van leerlingen en een organisatie die de toekomst met vertrouwen tegemoetziet.

Mede door de aanpak en inzet van Kees Kloet blijven het aanbod en de keuze voor leerlingen in Papendrecht en omgeving groot: van VMBO tot VWO.