Gesprekken over Vrijheid en Tolerantie online te zien

0
505
Dordrechts Museum tuin - tijdens tentoonstelling Diepgewortteld
Schrijvers Vamba Sherif en Suzanna Jansen tijdens hun gesprek over vrijheid en tolerantie. Foto: Bram Vreugdenhil.

DORDRECHT – Jaarlijks wordt op 19 juli de Eerste Vrije Statenvergadering herdacht en gevierd bij Het Hof van Nederland in Dordrecht, de plek waar deze ‘verborgen’ revolutie plaatsvond in 1572.

Diverse sprekers gaan dan in op de thema’s vrijheid en tolerantie, zoals Jan Terlouw, Herman Pleij en Özcan Akyol eerder deden. Dit jaar worden twee gesprekken over vrijheid en tolerantie online gedeeld. Het eerste gesprek is tussen burgemeester Wouter Kolff en kinderburgemeester Lucas van Dijk. Samen bespreken zij de beperkte vrijheid door corona het afgelopen jaar.

Het tweede gesprek vindt plaats tussen schrijvers Suzanna Jansen en Vamba Sherif. Zij voeren een boeiend gesprek aan de hand van de verklaring die koning Willem Alexander en koningin Máxima bij de opening van Het Hof van Nederland in 2015 hebben ondertekend. Hierin staat dat we in een onafhankelijk land leven waar men vrij is om te geloven wat men gelooft, te denken wat men denkt en te zijn wie men is. De schrijvers concluderen onder meer dat ook in Nederland vrijheid niet voor iedereen is weggelegd. Vamba Sherif vertelt over hoe het beeld van Nederland dat hij had vóór zijn komst, in contrast bleek te staan met zijn ervaringen in ons land. Hij legt ook de link met de spanningen die ontstonden in zijn geboorteland Liberia toen de vrijgemaakte slaven in de 19e eeuw uit Amerika teruggingen naar het beloofde land in Afrika, waar zij zich echter niet welkom voelden.

Sherif heeft een gezin in Nederland en in coronatijd schreef hij het boek Ongekende Liefde voor zijn dochter, waarin hij haar meegeeft om trots te zijn op haar Afrikaanse roots in combinatie met hetgeen haar nu vormt als Nederlandse tiener. Suzanna Jansen vertelt over haar voorouders die amper vrijheid kenden in de heropvoedingsinrichtingen van Veenhuizen. In haar bestseller Het Pauperparadijs beschrijft ze wat haar familie daar heeft meegemaakt. Zij voegt anno 2021 iets toe aan de verklaring die de koning en koningin hebben ondertekend: “Ik droom van een land waar men vrij kan zijn zonder dat dit invloed heeft op kansen.”

De gesprekken zijn te zien op www.hethofvannederland.nl/19juli
Later deze week zal Elten Kiene, winnaar van de Cultuurprijs Zuid-Holland, in een video zijn visie geven op de thema’s vrijheid en tolerantie.

Eerste Vrije Statenvergadering 19 juli 1572
De Eerste Vrije Statenvergadering was een belangrijke gebeurtenis tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648), toen Nederland geregeerd werd door Spanje. Willem van Oranje was al eerder de strijd aangegaan met het Spaanse gezag in de Nederlanden, toen op 19 juli 1572 op zijn verzoek delegaties van 12 Hollandse steden in het geheim bijeenkwamen in het Augustijnenklooster in Dordrecht (waar nu het museum Het Hof van Nederland is gevestigd). Met de vergadering wilde Oranje meer steun en geld krijgen voor zijn strijd. Dit lukte: Willem van Oranje werd door de steden hersteld in zijn functie van stadhouder van Holland, een hoge bestuursfunctie. Het was een belangrijke eerste stap richting een oorlog die uiteindelijk uitmondde in een onafhankelijke republiek, voorloper van het Nederland van nu. Ook werd tijdens de vergadering de door Oranje gewenste vrijheid van godsdienst opgetekend. De Eerste Vrije Statenvergadering is daarmee een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis, een eerste stap op weg naar een onafhankelijke republiek, die later zou uitgroeien tot het Nederland van nu, waar vrijheid een belangrijk goed is.