Nieuwbouw Vondellaan: bestemmingsplan ligt ter inzage

0
1265

PAPENDRECHT – Op de hoek van de Veerweg-Vondellaan, waar voorheen garagebedrijf Van Wijngaarden gevestigd was, zijn plannen voor woningbouw. Het betreft de bouw van een appartementengebouw met 89 koopwoningen, verdeeld over twee gebouwen van respectievelijk 7 en 11 lagen met een verbindingsstuk van 3 lagen. De begane grond zal ingericht worden als parkeergarage voor de bewoners.

Om de bouw van een appartementencomplex met 89 koopwoningen mogelijk te maken, is door de gemeente een procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan opgestart. Dit is in het gemeentenieuws van 30 juni 2021 bekendgemaakt.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende bijlagen kunnen tot en met woensdag 11 augustus worden ingezien tijdens openingstijden op werkdagen op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken zijn ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (plannaam: NL.IMRO.0590.Vondellaan-2001).

Reageren
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan men schriftelijk op de stukken reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Zo’n zienswijze dient men in bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Mondeling kan ook. Hiervoor dient men tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (telefoon 14078).