Feest van Hoop in Dordrecht

0
974

DORDRECHT – Als onderdeel van de Dordtse Feesten organiseert Missie Dordt het Feest van Hoop op zondag 1 augustus. Daaraan werken niet alleen de landelijke artiesten Marcel & Lydia Zimmer en Break Free Worship mee, maar ook tientallen Dordtenaren.

“Dit is niet alleen een Feest vóór, maar ook dóór Dordtenaren,” zo geeft de organisatie aan, “en daarmee is het dan ook uniek.”

Multicultureel
De diversiteit van de verschillende achtergronden van Dordtse burgers is breed terug te vinden onder degenen die een bijdrage leveren. “Dordrecht is een multiculturele stad en het is ons gelukt daaraan uitdrukking te geven.” Vanuit de Antilliaanse gemeenschap is er een bijdrage, er zingt een dameskerkkoor van de Filipijnse Katholieke Gemeenschap, vanuit Op de Rots zijn er bijdragen, Johan den Hoedt geeft een muzikaal intermezzo en zo zijn er nog veel anderen te noemen. Ook de bekende band van De Hoop, met Jos Refo als bandleider, heeft een mooie rol in het geheel.

Projectkoor
Daarnaast komt het interkerkelijke karakter van Missie Dordt goed tot uitdrukking in de samenstelling van het speciaal voor deze dag opgerichte projectkoor. Vanuit veel verschillende gemeenschappen hebben mensen zich opgegeven om onder leiding van Bert van der Weiden een mooi repertoire in te studeren. De deelnemers bevinden zich in de leeftijd van 11 tot ongeveer 70 jaar, wat meteen duidelijk maakt dat Missie Dordt zich richt op jong en oud. Ook de onmisbare vrijwilligers voor deze dag komen vanuit de brede achterban van Missie Dordt.

Amazing Kids
Vanuit de regio doet aan het tweede programma ook nog Amazing Kids mee. Deze kinderen treden op voor en tijdens het kinderprogramma van Marcel en Lydia Zimmer. Break Free Worship en Marcel en Lydia Zimmer hebben in de andere programma’s het projectkoor een plek gegeven.

“Het is prachtig dat we buiten weer samen kunnen zingen en dat we de gelegenheid hebben om dat ook in Dordt te doen. Deze keer niet alleen ín de kerken of in huis, maar juist daarbuiten. Het is niet alleen voor de artiesten fijn om weer op te treden na anderhalf jaar stilte, maar het is ook fijn om daar weer van te kunnen genieten,” zo geeft de organisatie aan.

Coronaproof
Aangezien er al gekozen was voor het veilige systeem waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen wordt, kan het Feest coronaproof doorgang vinden. Sinds enkele dagen is het ook mogelijk om tot 6 kaartjes gelijktijdig te kopen, waardoor het voor gezinnen toegankelijker wordt.

Ga voor meer informatie en het bestellen van tickets naar missiedordt.nl/feestvanhoop.